Dec 13 2010


๐ ขาดทุนคือกำไร ๐ คลิปพระราชดำรัสฯ..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.
.
.
ก็แปลว่า ขาดทุน คือ เป็นการได้กำไรของเรา หรือการขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา ท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่า ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นไปอย่างนั้น ก็เห็นว่านักเศรษฐกิจก็ยิ้้ม ยิ้ม ๆ ว่า อะไร ? พูดอย่างนี้ “การขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา” หรือเราได้กำไร แต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่า งั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร ?
.
.
ภาษาอังกฤษ Our หมายความว่า ของเรา  Our Loss .. Loss ก็ การเสียหาย, การขาดทุน  Our Loss Is .. Is ก็ เป็น Our Loss Is Our .. Our ก็คือของเรา “Our Loss Is Our Gain” ..Gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ ส่วนที่เป็นรายรับ
ก็ตกลงบอกกับเขาว่า “Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ ได้กำไร
.
.
เวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่า “ขอย้ำ ขอซ้ำอีกที” ก็พูดซ้ำอีกที เขาก็นั่งเฉยไปอีก ก็หมายความว่าต้องการ การอธิบาย เราก็อธิบายอธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็น “การได้”

.

.
.

.

.


..

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

.
.
.
พระราชดำรัส “ขาดทุน คือ กำไร” ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วคลิปนี้ นับเป็นเรื่องที่คนทั่วไปยากที่จะเข้าใจ เพราะเป็นการสวนกระแสของโลกทุนนิยมตะวันตกอย่างรุนแรงมาก
.
.
.
.
แต่ตลอดเวลา 60 กว่าปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ก็ทรงได้พิสูจน์หลักการ “ขาดทุน คือ กำไร” นี้ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการ ได้สร้างความสุขความร่มเย็น บำบัดทุกข์บำรุงสุข พระราชทานแก่อาณาประชาราษฏร์เรื่อยมา อย่างไม่เคยคิดที่จะหวังได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทน แต่จนถึงวันนี้ พระองค์ก็ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยกย่องเชิดชูจากนานาอารยประเทศ แม้จากกษัตริย์ด้วยกัน ก็ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศเชิดชู ให้เป็น กษัตริย์ ที่เหนือกว่ากษัตริย์ใด ๆ ในโลก
.
.
การประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการของพระองค์ ก็ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ สิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศลอยู่อย่างสม่ำเสมอ นั่นคือ ผลลัพธ์อันพิสูจน์ผลการปฏิบัติตามพระราชดำรัสนี้ว่า หากเรายอม “ขาดทุน” ก็จะได้รับ “กำไร” อย่างแน่นอน ประเทศไทยจึงไม่ขาดคน “ให้” คนที่ช่วยเหลือกันนั่นคือ น้ำใจ คือ ความเป็นไทย และความเป็น ชาติ
.
.
.
.
เพราะฉะนั้น ปวงชนชาวไทย ควรที่จะภาคภูมิใจ ทำความดีตอบแทนถวายพระองค์ ข้าราชการ, นักการเมือง ก็ควรจะมีความละอายใจ หยุดประพฤติทุจริตคอรัปชั่น โกงบ้านกินเมืองกันได้แล้ว แล้วหันมาทำความดีงาม สุจริต ตอบแทนพระคุณในหลวง ที่ทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” ที่พระราชทานความรัก ความปรารถนาดี และความอยู่เย็นเป็นสุขไปทั่วผืนแผ่นดินไทย
.
.
.
ขอบคุณภาพประกอบจาก
http://www.9forking.com/
.
และขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้ร่วมถวายพระพร
ก็เชิญได้ที่เวปดังกล่าวค่ะจนถึงสิ้นเดือนนี้..

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.