Jul 18 2010


ไปพิสูจน์ดินแดนเขื่อนห้วยเมฆา กับการุณ ใสงาม..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา ช่อง 13 สยามไท และประชาชนในนาม
เครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ ได้ร่วมเดินทางกันไปพิสูจน์พื้นที่ดินแดนไทย
ที่มีหมุดพิกัดดาวเทียม GPS ที่แต่เดิมเขียนกำกับหมุดไว้ว่า “ชายแดนไทย-กัมพูชา”
แต่ตอนหลังกลายเป็น หมุดขยายโครงข่าย สร้างความระแวงสงสัยให้แก่ประชาชน
ชาวไทยหลาย ๆ ท่าน สมาชิกเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ จึงได้นัดแนะกันเดินทาง
ไปเป็นขบวนคาราวาน เพื่อพิสูจน์ เรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นที่กระจ่าง
 
 
..
 
 
โดยงานนี้ ได้คุณการุณ ใสงาม อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย
ซึ่งเคยเดินเท้าและได้เคยใช้ชีวิต อยู่บริเวณภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำเขื่อนห้วยเมฆา
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เล่าเรื่องห้วยเมฆาในอดีตเป็นอย่างไร ในรายการ “สู้เพื่อบ้านเมือง”
ซึ่งจัดรายการโดย คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และคุณอธิวัฒน์ บุญชาติ ซึ่งทั้งสองท่านก็ได้
ร่วมขบวนคาราวาน ไปในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน
..
พร้อมทั้งภาพบรรยากาศที่ พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ เป็นผู้นำประชาชนไปยื่นหนังสือ
ต่อตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา
 
..
 
ไขปริศนาว่า ชาวเขมร รุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่แผ่นดินไทยได้อย่างไร ?,
การตัดไม้ทำลายป่า และการลักลอบค้าขายแนวชายแดน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของ
นักการเมือง และนายทหารระดับสูง
 
.
.
.

.

.

..


.

.

.

.

.

.


.


.

.

.


.


.

.


.


.

.

.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.