Tag Archive 'โลภ'

Sep 05 2010


♠ เหินฟ้าไปคว้าบาป ♠

Filed under Uncategorized

.

.

.

ท่านสามารถอ่านเรื่องราว กฏแห่งกรรม เหล่านี้ ได้จากรวมบทความในหมวด
“.. หนังสือ โทษทันตา”

จากหนังสือ “โทษทันตา” หน้า 139 – 144เล่าเรื่องโดย นายสม

——————————————————-* เพราะความโลภ อวิชชาครอบงำชั่วขณะ ทำให้ผมซึ่งเคยบวชเรียน เทศน์ธรรมะสั่งสอนญาติโยม กลายมาเป็นคนที่ใช้ผ้าเหลืองบังหน้าใช้ศาสนาหากิน  และผลที่ได้รับก็คือความทุกข์อย่างสาหัสสากรรจ์ จนแทบจะตั้งตัวไม่ได้ ผมจึงอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคน  กรรมที่ผมทำ ได้รับผลในชาตินี้ทันที
.
.
.
 

..
 
ขอบคุณภาพประกอบจากปู่ลิง .. สุนทรีย์วจีทิพย์เวปบอร์ด
 
http://www.212cafe.com/boardvip/list2.php?user=cm99
.
และอีกหลายภาพจากอินเตอร์เนต
.

.

No responses yet

Mar 13 2010


♠ มรดกของสำลี ♠

Filed under Uncategorized

.

.

.

ท่านสามารถอ่านเรื่องราว กฏแห่งกรรม เหล่านี้ ได้จากรวมบทความในหมวด
“.. หนังสือ โทษทันตา”

No responses yet