Tag Archive 'โรงบุญ'


โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๒..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

เป็นประเพณีอันดีงาม ที่ชาวอโศกทั่วประเทศถือปฏิบัติร่วมกันมานานหลายปีดีดักแล้ว

คือเมื่อถืงวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ

พวกเราชาวอโศกทุกคน จะร่วมมือร่วมใจ สละแรงกาย และแรงทรัพย์

เพื่อช่วยกันทำอาหารมังสวิรัติ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารบุญ

เพราะเป็นอาหารที่ปราศจากการเบียดเบียน และเข่นฆ่า

ด้วยรายการอาหารที่พวกเราคิดว่าอร่อยที่สุด เพื่อทำแจกฟรี

แ่ก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าปีนี้ก็เช่นกัน ชาวดอยรายปลายฟ้า หรือ กองทัพธรรม จ.เชียงราย

ต่างก็มีความปลาบปลื้มปิติที่จะได้ทำบุญใหญ่อีกครั้ง

ไปชมภาพบรรยากาศพร้อม ๆ กันมั้ยคะ 


No responses yet