Tag Archive 'โคมไฟ'

Nov 26 2009


คืนนั้น .. ยี่เป็งตี้เจียงฮาย..+*

.
.
.
 
เป็นคืนที่มีการลอยกระทงเล็ก ปล่อยประทีปโคมไฟลอยขึ้นฟ้า
สายลมพัดพาโคมไฟลอยจำนวนมากมายไหลไปทางทิศตะวันตก
สวนทางกับกระแสน้ำแม่กก ที่พัดพากระทงน้อยไหลลอยตามสายน้ำ
ไปทางเบื้องทิศตะวันออก
.
.
และภาพหอนาฬิกา กลางตัวเมืองเชียงราย
ยามค่ำคืนอันแสนสงบงดงาม
.
.
วิจิตรตระการตา เป็นผลงานการออกแบบ
และจัดสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างพระอุโบสถวัดร่องขุ่
อันลือเลื่องของเมืองเชียงราย
.
.
.

No responses yet