Tag Archive 'แผ่นดินของเรา'

Jul 08 2008


.. ไว้อาลัยปราสาทพระวิหาร..+*

 

 

วันที่แปดกรกฏาคมอกตรมร้าว

ถูกเฉือนด้าวถิ่นแคว้นแดนสยาม

ใช่แค่เพียงยอดปราสาทฯ อันลือนาม

แต่ขีดข้ามเขตแคว้นแดนทะเล…ขอบคุณภาพประกอบจาก นิตยสารสารคดี

 

http://www.sarakadee.com/feature/2000/07/sandstone_temples.htm

 

 

No responses yet