Tag Archive 'แกนนำพันมิตร'

Dec 17 2010


รวมคลิปเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา (เขาพระวิหาร) รายการเจาะข่าววงใน..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
รายการ เจาะข่าววงใน ดำเนินรายการโดย คุณอัมพา สันติเมทนีดล

ทำหลายคลิปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชายแดนไทย-เขมร เกี่ยวกับดินแดนปราสาทเขาพระวิหาร
.
.
ขอเชิญท่านผู้ใฝ่รู้ ได้เลือกชมและเผยแพร่คลิปและข้มูลเหล่านี้ให้แพร่หลายตลอดไป

No responses yet