Tag Archive 'เรียกรวมพล'

Jan 13 2011


ชาวกองทัพธรรมทั่วประเทศหลั่งไหล ชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาล วันนี้!! (13-1-2554)..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2554 มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายอย่างหลายประการในประเทศไทย สืบเนื่องจากกรณีที่ 7 คนไทยถูกทหารจับกุมตัว(ลักพา)ไปตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2553 รวมเวลา 16 วันแล้ว ถูกนำไปกักขังในคุกเปรยซอร์กลางกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา (ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยเคยได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาช้านาน แต่กลับมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่เคารพหลักกฏหมายสากล และตามธรรมเนียมไทยก็ถือได้ว่า เป็นคนเนรคุณประเภทกินบนเรือนขี้รดบนหลังคา) จนเป็นผลทำให้สมาชิกเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ เริ่มแรกประมาณ 50 คนได้ออกไปชุมนุมเรียกร้องให้กัมพูชาปล่อยตัว 7 คนไทยตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ที่ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ยืดยาวมาจนถึงวันนี้ 16 วันแล้วเช่นกัน
.
.
โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันนั้น 11 มกราคม 2554 พอจะสรุปได้ดังนี้

No responses yet