Tag Archive 'เยาว์วัย'

Feb 24 2009


.. ภาพดอกแก้ว~กวี และห้วงคำนึงถึง..ยาย..+*

ยามฝนซาฟ้าค่ำย้ำจารึก

คืนลมดึกพัดทวนให้หวนหา

กลิ่นแก้วโชยโรยรื่นชื่นลมพา

ถึงคราวคราเยาว์วัย ในคำนึง………♥

No responses yet