Tag Archive 'เมืองไทยรายสัปดาห์'

Jul 20 2010


5 คลิป เมืองไทยรายสัปดาห์ 9-7-53 ไขปริศนา MOU2543-TOR2546 ..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ประจำวันศุกร์ที่ 9 ก.ค.2553 เวลา 22.00 น.
ดำเนินรายการโดย คุณแอน จินดารัตน์ เจริญไชยชนะ, คุณแอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์
และ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล จากโทรทัศน์ ASTV
 
..


ว่าด้วยเรื่องการที่ประเทศกัมพูชาเร่ิงนำเรื่องการนำพื้นที่เขาพระวิหารเข้าสู่ที่ประชุม

ของยูเนสโก้(UNESCO) ในวันที่ 25 ก.ค.2553 รวมทั้งมีชาวบ้านกัมพูชาและกำลังทหาร
ได้รุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนในดินแดนของไทย
 
..
บทความนี้อยู่ในหมวด..  8. ทวงคืนเขาพระวิหาร << คลิก
 
.
.
.

No responses yet