Tag Archive 'เพลงรัก'

Apr 02 2011


• ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงไทย..+*

.
.
.
.
.
รวมคลิปพระราชกรณียกิจ และเพลงพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
 
 

No responses yet

Aug 23 2010


.. สุดทางรัก ..+*

.
.
.
.
ขอบคุณภาพสวย จาก บ่าวใหม่ ณ ฮาวาย..
.
.
.
       สุดทางนั้น กว้างรอบ อีกขอบฟ้า

แลสุดตา มองหาหวัง ดั่งเคยฝัน

จะมีไหม ใครคนหนึ่ง คิดถึงกัน

ส่งจำนรรจ์ ฝากฟ้าเทา เหงาดั่งเดิม..
.
.
.

No responses yet