Tag Archive 'เตรียมความพร้อมชุมนุม'

Feb 24 2010


กำเนิดโทรทัศน์ช่อง 13.. (คลิปรายการวิถีอาริยธรรม)..+*

Filed under Uncategorized

.
.
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา มีพิธีเปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องใหม่
เกิดขึ้นมาในประเทศไทย
.
.
ชื่อว่า สถานีโทรทัศน์เสียงประชาชนช่อง 13 สยามไท..
.
.
.

No responses yet