Tag Archive 'อเมริกา'

Mar 20 2009


..จดหมายจากอเมริกา บรรยากาศสุดท้าย-ภาคภูมิใจ จากคอนเสิร์ตฯ ยูเอสเอ..+*

Filed under Uncategorized

..
..
วันนี้ได้เปิดดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้รับจดหมาย
จากอเมริกา โดย อ.สุเนตร โตกะหุต ได้ฝากรายงานบรรยากาศ
สุดท้ายของคอนเสิร์ตการเมือง ยูเอสเอ  พร้อมทั้งความรู้สึก
ของคนไทยในอเมริกา มาให้พวกคนไทยในทั่วทุกมุมโลกให้ได้
ทราบกัน.. ไปอ่านกันดูค่ะ ว่าพวกเขารู้สึกกันอย่างไร ?
..
..
.
.

No responses yet