Tag Archive 'หลากคำถาม'

Jan 30 2010


..หลากคำถามของชาวพุทธ..+*(คลิปวิดิโอ)

Filed under Uncategorized

  •  
 
  • ทำไมชื่อพระสงฆ์ ต้องลงท้ายด้วยสระโอ ? ลงท้ายด้วยอย่างอื่นใด ได้บ้างหรือไม่ ?
  • ไขความลับนักบวชหญิง (สิกขมาตุ) ของชาวอโศก มีทำไม ? มีเพื่ออะไร ?
  • ผีมีจริงหรือไม่ ? ผีจริง หรือ ผีหลอก เป็นอย่างไร ?
  • อาหารเป็นหนึ่งในโลก กินอาหารมังสวิรัติดีอย่างไร ?
  • ทำไมพระสงฆ์ต้องกินมื้อเดียว ? เราควรกินอาหารกี่มื้อจึงจะพอดี ?
  • วิชาการดูโทรทัศน์ เป็นอย่างไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?
  • กฐิน, ผ้าป่า ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ?
  • ประเพณีการทอดกฐิน, ผ้าป่าเสื่อมถอยหรือเจริญขึ้นหรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบัน ?
  • จะปฏิบัติธรรมขั้นต้น หรือ จะมาเป็นชาวอโศก ทำอย่างไร ??
.
 
 
..
เหล่านี้เป็นหลากคำถามที่เก็บประมวลมาได้จากการชมคลิปชุดนี้ค่ะ..
 
 
 

No responses yet