Tag Archive 'สิ่งที่คนไทยควรทำ'

Dec 03 2010


๐ แบบคนจน ๐ คลิปพระราชดำรัสของในหลวง..+*

Filed under Uncategorized


.

.
.
.
.

.
เป็นคลิปที่เพิ่งค้นพบได้ไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นความโชคดีที่ท่านสมณะชาวอโศก

ได้เคยอัดเป็นวิดิโอเอาไว้ เป็นพระราชดำรัสของในหลวงฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534
หรือเกือบ 20 ปีล่วงมาแล้ว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งของหลักทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงได้ทรงพยายามตรัสต่อปวงชนชาวไทยมาหลายสิบปีแล้ว
ซึ่งก็นับว่ายังมีคนเข้าใจเรื่องที่พระองค์ทรงตรัส และนำไปปฏิบัติเป็นจำนวนน้อย
เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนั้น เป็นเรื่องที่นับว่าทวนกระแสโลกยุคใหม่
หรือยุคโลกาภิวัฒน์เป็นอย่างยิ่ง และอย่างแรง จนคนยุคนี้ยากที่จะยอมรับ
และยากที่จะเข้าใจ จนกระทั่ง ไม่นำไปปฏิบัติ จึงทำให้สังคมไทยเดือดร้อนวุ่นวาย
ไร้น้ำใจ และห่างไกลจากสภาพสังคมอุดมสุข เหมือนอย่างที่สังคมไทย
ได้เคยมีมาแต่ดั้งเดิม
.
.
.

No responses yet