Tag Archive 'สาธารณโภคี'

Mar 24 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๕..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
ขอบคุณภาพประกอบโดย ยินดีที่ไม่รู้จักอะเดย์ กวน มึน โฮ เฟสบุ๊ค
.
.
.

No responses yet

Mar 20 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๔..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
ในการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ของชาวอโศกนี้ ได้เริ่มการชุมนุมอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2554 เป็นต้นมา โดยมีที่ตั้งอยู่บน ถนนพิษณุโลก

ตั้งแต่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ เรื่อยไปจนถึงสี่แยกมิสกวัน

โดยได้นำวิถีชีวิตชาววัดแบบชาวอโศกไปใช้ ณ ที่นั้น เราเหมือนครอบครัวใหญ่

มีการกิน-ใช้สิ่งของร่วมกัน เรียกว่า สาธารณโภคี ซึ่งคล้ายกับระบบ กงสี ของคนจีน

คือ มีกองกลาง หรือกระเป๋าเงินใบเดียว ทั้งรับ-จ่าย อยู่ที่เดียว มีการรับบริจาค
จากญาติธรรมผู้เข้าร่วมชุมนุม และจากผู้ที่เห็นด้วยเห็นดีในแนวทางการชุมนุม
ก็จะมีการบริจาคเข้ามา โดยมีคณะผู้รับใช้ในแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่
จัดหาสิ่งที่จำเป็นมาแบ่งปันแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยที่ผู้ชุมนุมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นส่วนตัว แต่ใช้แรงงานทำงานอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ ที่ตนถนัด
หรือเห็นว่าจำเป็นต้องเข้าช่วยโดยสมัครใจ และเป็นการเข้าร่วมแสดงพลัง 1 คน 1 สิทธิ์
1 เสียง เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้งานการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ เป็นไป
และสำเร็จลงได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการที่ได้มาเรียกร้องชุมนุม

No responses yet

Mar 05 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๓..+*

Filed under Uncategorized

.

.


.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

.

.

.

.

No responses yet

Feb 26 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ 2..+*

Filed under Uncategorized

.

.
ขอบคุณภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค โดย .. ยินดีที่ไม่รู้จัก อเดย์ กวนมีนโฮ ..

.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

.

.

.

No responses yet

Feb 25 2011


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ 1..+*

Filed under Uncategorized

.

.


.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น 

.

.

.

.

No responses yet


รวมคลิป ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ชุดที่ ๕..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

.55555555.

http://www.youtube.com/watch?v=XKfQCJlt4A4

.

.

.

No responses yet