Tag Archive 'สันติภาพ'

Feb 24 2011


ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

เ ร า ม า ชุ ม นุ ม ด้ ว ย ความรัก . .

.

.

No responses yet

May 04 2010


1 นาทีสันติภาพ ..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
ทุกเที่ยงวันของทุกวัน ชาวอโศกหรือที่พันธมิตรคนทั่วไปรู้จักกันดีในนามชาว “กองทัพธรรม”
มีประเพณีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีแล้ว ที่จะแสดงความ “หยุด!!”
 
 
..
หยุดนิ่งวันละ 1 นาที เพื่อแสดงความ สงบ สันติ อหิงสา อโหสิ
และเตือนใจระลึกถึงสันติภาพ…

..

อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันหยุดนิ่งวันละ 1 นาที
เพื่อก่อพลังแห่งสันติภาพเช่นกัน
 
.

.

.

No responses yet

May 24 2008


.. กองทัพธรรม สันติอโศก พร้อมแล้ว!!….+*

Filed under Uncategorized

คลิปวิดีโอ ที่ชบาเอาขึ้นเวปเป็นผลสำเร็จ

 ได้คลิ๊ปลุงจำลองถามมติประชาชน

ในการชุมนุมต่อ เช้าวันที่ 26 พ.ค.51จากเวทีมัฆวาล

 

 

 

No responses yet