Tag Archive 'สังคมเกษตร'

Jun 05 2010


5 มิ.ย. วันข้าวและชาวนาไทย..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

..

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสชมการถ่ายทอดสด

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

ชบาก็ได้อัดคลิปวิดิโอไว้ชุดหนึ่ง ได้ทำการอัพโหลดไว้ที่เวป YouTube บ้างแล้ว

โดยทางทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ทำงานเผยแพร่ไว้ดีมากเลย

ไม่ว่าจะเป็นทีมช่างภาพ การตัดต่อ ทีมผู้บรรยายก็ ได้บรรยายให้ความรู้

ประกอบตลอดช่วงการถ่ายทอดสดไว้อย่างน่าชื่นชม

..

เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา จะได้ชมและค้นคว้าเรียบเรียงไว้

ทำรายงานส่งอาจารย์ ก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ได้ประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม ประเพณีไทย เน้นเฉพาะเรื่องการพระราชพิธีนี้

ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยโบราณ

ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฏร ของพระองค์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แสดงว่า สถาบันกษัตริย์ให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตร

เป็นอย่างมาก และประเทศไทยก็เป็นดินแดนที่เหมาะแก่การทำกสิกรรม

..

คลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปวิดิโอชุดวันพืชมงคล(แรกนาขวัญ) แต่เนื่องจากวันนี้

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ นอกจากจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ที่ทางภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรคฺ์ดีงาม

หลายกิจกรรมทั่วประเทศแล้ว วันนี้เช่นเดียวกันยังเป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทย

เพราะเป็น ” วันข้าวและชาวนาไทย” ไปชมคลิปและฟังเสียงบรรยาย

จากคณะของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ถึงที่มาของวันสำคัญวันนี้กันค่ะ..

..


No responses yet