Tag Archive 'สงครามเก้าทัพ'

Apr 06 2011


• คุณูปการของสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ..+*

.

.

.

วันก่อนกดรีโมทไปเจอรายการนี้ทางช่อง ASTV สุวรรณภูมิ

กำลังเผยแพร่อยู่พอดี อัดมาได้เพียงบางส่วน

แต่ก็นับว่าได้ใจความดีมีสาระ ทำให้เราได้ชมแล้ว ได้รู้สำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์

ที่กว่าจะปกป้องบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น

ทรงฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ นานาเพียงใด ..

.

.

.


.

.

แต่ละพระองค์ ก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงลงมือแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงดำริ ริเริ่มสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เราเป็นชนชาติไทย ผู้เป็นเอกในโลก

อันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

.

.

.

.

2 responses so far

Apr 06 2011


• คุณูปการของสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ..+*

.

.

.

วันก่อนกดรีโมทไปเจอรายการนี้ทางช่อง ASTV สุวรรณภูมิ

กำลังเผยแพร่อยู่พอดี อัดมาได้เพียงบางส่วน

แต่ก็นับว่าได้ใจความดีมีสาระ ทำให้เราได้ชมแล้ว ได้รู้สำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์

ที่กว่าจะปกป้องบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น

ทรงฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ นานาเพียงใด ..

.

.

.


.

.

แต่ละพระองค์ ก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงลงมือแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงดำริ ริเริ่มสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เราเป็นชนชาติไทย ผู้เป็นเอกในโลก

อันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

.

.

.

.

No responses yet