Tag Archive 'ศิลปินแห่งชาติ'

Jun 17 2009


.. รำลึกอาลัย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง..+*

.
.
 
 
.
.
สิ้นเสียงกรับ ขยับกร้าว ร้าวรัวอ่อน
.
เสียงหัวใจ ไหวรอน ระรัวไหว
.
เสียงเสภา เคยขับเห่ ยามเปลไกว
.
ครูแจ้ง ก็จากไป ในวันนี้…ฯ
.
.
คือช่างขับคำหอม หอมคำขับ
.

ประสานกรับเรียงร้อย ถ้อยวิถี
.

อนุรักษ์วรรณศิลป์ ถ้วนวาที
.

เป็นดนตรีกล่อมโลก ไกลโศกทราม…
.
.

คือศิลปินแห่งชาติ พิลาศรักษ์

.

ผู้ปกปักสันติสุข บนขวากหนาม
.

ต้านกระแสโลกยุคใหม่ที่ลุกลาม
.

ทำลายงามค่าไทยแท้แก่ลูกไทย…
.
.

คารวะด้วยกลอนวอนคำขาน

.

ส่งวิญญาณครูเสภาว่าภพไหน
.

หวังท่านสุขจิตถ้วนทุกแดนไตร
.

ใหม่สมัยเป็นคนดี ที่พร้อมงาม…
.
.

.
• ชบาแดงสีเหลือง •
.
พุธ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
.
.
.
ได้รับทราบข่าวการจากไป ของครูแจ้ง คล้ายสีทอง หลังจากที่ท่านเจ็บป่วย
อยู่ระยะหนึ่ง และแล้ว ท่านก็ละสังขารจากโลกนี้ไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลว
 
ขอบคุณข่าว..จากข่าวเช้าริมเจ้าพระยา
ที่จัดโดยน้องเก๋ กมลพร และคุณเจนจัด  เมื่อเช้านี้…
 
..
ชบาได้ไปค้นหาคลิปครูแจ้ง คล้ายสีทอง ที่เคยขับเสภาบนเวทีพันธมิตร
มาให้ทุกท่านได้ร่วมกันรำลึกถึง พระคุณที่ท่านได้สืบสานอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย มาตลอดชั่วชีวิตของท่าน
 
.
ด้วยจิตคารวะยิ่ง…

No responses yet