Tag Archive 'วิวัฒน์ โรจนวรรณ'

Mar 13 2009


.. บันทึกสัญจร ร่วมงานทำบุญสารวัตรจ๊าบ เมธี ชาติมนตรี..+*-3

Filed under Uncategorized

เมื่อชบา และพี่แมน สปริงเกอร์ ได้มีโอกาส ไปร่วมงานทำบุญอัฐิ
(ทำบุญ 100 วัน) ของสารวัตรจ๊าบ พ.ต.ท.เมธี ชาติมนตรี ตั้งแต่ช่วงสาย
ของวันที่ 31 มกราคม 2552 นั้น ไปลงทะเบียนร่วมงาน ก็ได้รับแจกหนังสือ
อนุสรณ์ ” แค่ดินก้อนแรก ๆ ของ ” การเมืองใหม่” ..สารวัตรจ๊าบ พ.ต.ท.เมธี ชาติมนตรี “ เป็นหนึ่งในของที่ระลึก ถึงวีรชน 7 ตุลาเลือด ท่านนี้
 
 
ซึ่งในเล่ม ส่วนสำคัญที่อยากนำมาบันทึกไว้ก็คือ ประวัติของสารวัตรจ๊าบ
ซึ่งคุณวิวัฒน์ โรจนวรรณ อดีตนักข่าวมติชน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ได้เป็นผู้รวบรวม และเรียบเรียงไว้ 
และยังมี MV แด่ สารวัตรจ๊าบ เมธี ใบไม้ที่หายไป.. ซึ่งเป็นเสียงขับร้อง
เล่นกีต้าร์สด ๆ ของพี่แมน สปริงเกอร์ ในงานวันนั้น มาประกอบไว้เป็นสิ่งที่
จะย้ำเตือนรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า ผู้เสียสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์อันสูงส่ง
ในการเข้าร่วมกันกับพันธมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา..
พวกเราจะจดจำท่านไว้ ตราบฟ้าดินสลาย…
 
 
 

No responses yet