Tag Archive 'วันสำคัญ'

Apr 06 2011


• คุณูปการของสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ..+*

.

.

.

วันก่อนกดรีโมทไปเจอรายการนี้ทางช่อง ASTV สุวรรณภูมิ

กำลังเผยแพร่อยู่พอดี อัดมาได้เพียงบางส่วน

แต่ก็นับว่าได้ใจความดีมีสาระ ทำให้เราได้ชมแล้ว ได้รู้สำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์

ที่กว่าจะปกป้องบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น

ทรงฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ นานาเพียงใด ..

.

.

.


.

.

แต่ละพระองค์ ก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงลงมือแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงดำริ ริเริ่มสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เราเป็นชนชาติไทย ผู้เป็นเอกในโลก

อันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

.

.

.

.

2 responses so far

Apr 06 2011


• คุณูปการของสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ..+*

.

.

.

วันก่อนกดรีโมทไปเจอรายการนี้ทางช่อง ASTV สุวรรณภูมิ

กำลังเผยแพร่อยู่พอดี อัดมาได้เพียงบางส่วน

แต่ก็นับว่าได้ใจความดีมีสาระ ทำให้เราได้ชมแล้ว ได้รู้สำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์

ที่กว่าจะปกป้องบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น

ทรงฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ นานาเพียงใด ..

.

.

.


.

.

แต่ละพระองค์ ก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงลงมือแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงดำริ ริเริ่มสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เราเป็นชนชาติไทย ผู้เป็นเอกในโลก

อันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

.

.

.

.

No responses yet

Apr 28 2010


ความยิ่งใหญ่แห่งสถาบันกษัตริย์..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
นับจากวันที่ 28 เม.ย.2493 จวบจนวันนี้ ยาวนานมาถึง 60 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงครองคู่พระบารมี สถิตย์เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ที่มา..
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000057863
 
.
.
.
 
.
.
.

No responses yet