Tag Archive 'วันจักรี'

Apr 06 2011


• คุณูปการของสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ..+*

.

.

.

วันก่อนกดรีโมทไปเจอรายการนี้ทางช่อง ASTV สุวรรณภูมิ

กำลังเผยแพร่อยู่พอดี อัดมาได้เพียงบางส่วน

แต่ก็นับว่าได้ใจความดีมีสาระ ทำให้เราได้ชมแล้ว ได้รู้สำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์

ที่กว่าจะปกป้องบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น

ทรงฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ นานาเพียงใด ..

.

.

.


.

.

แต่ละพระองค์ ก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงลงมือแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงดำริ ริเริ่มสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เราเป็นชนชาติไทย ผู้เป็นเอกในโลก

อันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

.

.

.

.

2 responses so far

Apr 06 2011


• คุณูปการของสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ..+*

.

.

.

วันก่อนกดรีโมทไปเจอรายการนี้ทางช่อง ASTV สุวรรณภูมิ

กำลังเผยแพร่อยู่พอดี อัดมาได้เพียงบางส่วน

แต่ก็นับว่าได้ใจความดีมีสาระ ทำให้เราได้ชมแล้ว ได้รู้สำนึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์

ที่กว่าจะปกป้องบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น

ทรงฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากต่าง ๆ นานาเพียงใด ..

.

.

.


.

.

แต่ละพระองค์ ก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงลงมือแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงดำริ ริเริ่มสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เราเป็นชนชาติไทย ผู้เป็นเอกในโลก

อันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

.

.

.

.

No responses yet

Apr 06 2010


คลิปรำลึกวันจักรี 6 เมษายน 2553

.

.

.

วันนี้วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยวันหนึ่ง

แต่ช่างน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หลายคนต้องหันเหความสนใจ

ไปยังเหตุการณ์เดือดร้อนวุ่นวายทางการเมือง และข่าวคราวอื่น ๆแม้แต่รัฐบาลเอง ก็ให้ความสำคัญกับวันจักรี น้อยเกินไปอย่างน่าตำหนิเช้าวันนี้ ชบาตื่นขึ้นมาเพื่อชมข่าวเช้าิริมเจ้าพระยาจาก ASTV  news1

ทางทีมงานได้ทำข้อมูลเพื่อวันสำคัญวันนี้ได้อย่างน่าชมเชย

ได้ชมแล้วก็ทึ่งในพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมปรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังรวมทั้งวัดพระแก้ว อันสวยงามเลอเลิศ

รวมทั้งวัดอื่น ๆ สำคัญ ๆ ในกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

..

..

 ทั้งได้ทรงได้ร่วมกับพระอนุชาเอาชนะข้าศึกผู้จะเข้ามารุกราน

กรุงรัตนโกสินทร์ในยุคเริ่มต้น ซึ่งเรียกว่าสงคราม 9 ทัพ คือทุกทัพต่างยาตราทัพ

เข้ามายังกรุงเทพฯ ในทุกทิศ(เหนือ-ใต้-ออก-ตก) แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

จึงไม่ทรงตั้งรับ แต่ได้นำทัพด้วยพระองค์เอง ออกตีข้าศึกจนแตกพ่ายไป

จนกระทั่งได้รับชัยชนะ และรักษาบ้านเมือง กรุงรัตนโกสินทร์ที่พระองค์

ทรงสถาปนาเอาไว้ให้พวกเราลูกหลานไทย ได้เป็นสุขร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้…

.

.

.

No responses yet