Tag Archive 'ลอยกระทง'

Nov 26 2009


คืนนั้น .. ยี่เป็งตี้เจียงฮาย..+*

.
.
.
 
เป็นคืนที่มีการลอยกระทงเล็ก ปล่อยประทีปโคมไฟลอยขึ้นฟ้า
สายลมพัดพาโคมไฟลอยจำนวนมากมายไหลไปทางทิศตะวันตก
สวนทางกับกระแสน้ำแม่กก ที่พัดพากระทงน้อยไหลลอยตามสายน้ำ
ไปทางเบื้องทิศตะวันออก
.
.
และภาพหอนาฬิกา กลางตัวเมืองเชียงราย
ยามค่ำคืนอันแสนสงบงดงาม
.
.
วิจิตรตระการตา เป็นผลงานการออกแบบ
และจัดสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างพระอุโบสถวัดร่องขุ่
อันลือเลื่องของเมืองเชียงราย
.
.
.

No responses yet

Nov 12 2008


.. คารวะแม่คงคา รักษาสิ่งแวดล้อม..+*

 

ประเพณีลอยกระทงที่บ้านชบา เรียกว่า ป๋าเวณี ยี่เป็ง

ยี่ – คือเดือน 2 (เหนือ) = เดือน 12 ของภาคกลาง

เป็ง – คือ เพ็ญ

ยี่เป็ง ก็คือ คืนวันเพ็ญเดือน 12 คือคืนวันลอยกระทงนั่นเอง…

 

 

คืนลอยกระทง สมัยชบาเป็นเด็ก เป็นคืนที่สวยงามน่ารื่นรมย์มาก

ที่บ้านสมัยนั้น ไม่มีไฟฟ้า ชาวบ้านทุกบ้านจะออกมาจุดผางประตี๊ป หรือประทีป

กันไว้ที่ประตูบ้าน หรือตามรั้ว ดูเป็นทิวประทีปไฟสวยงาม…

 

 

 

 

 

 

No responses yet