Tag Archive 'ภูวดล'

Nov 05 2008


สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในมุมมองของ อ.ภูวดล ทรงประเสริฐ..+*

Filed under Uncategorized

 

ประเด็นความสนใจของประชาชนในทุกวันนี้

นอกจากประเด็นโฟนอิน ของทักษิณ แล้ว

 

ที่ยังไม่ซาไปจากความสนใจของประชาชนทุกวันนี้

คือประเด็นจริยธรรมของผู้นำไทย

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในเรื่องคลิปฉาวคนหน้าเหมือนสมชาย

จนทุกวันนี้ นายสมชาย ก็ยังไม่ได้ออกมาตอบรับ หรือปฏิเสธว่า

คนหน้าเหมือนที่อยู่ในคลิปนั้น ใช่ตัวเขาเอง หรือไม่ใช่ ?

ทั้งยังไม่มีความรับผิดชอบ หรือกล่าวลาออกจากตำแหน่ง

เหมือนอย่างผู้นำของนานาอารยประเทศเขาทำกัน…

 

ส่วนแฟนนานุแฟน  ที่บ่นคิดถึง อ.ภูวดล ทรงประเสริฐ 

เป็นพิเศษ มีคำถามมากมายว่า


อ.ภูวดล หายไปไหน ???

 

ลองคลิ๊กไปอ่านบทวิเคราะห์ และแสวงหาคำตอบที่บล๊อคคุณNovo Horizonte

http://mblog.manager.co.th/novohorizonte/th-34730/

 

ก็อาจจะพอทราบได้ค่ะ

 

 

No responses yet

Jul 26 2008


..สื่อการเรียนการสอน ของ ม.ราชดำเนิน..+*

 

ภาควิชาการ ประวัติศาสตร์ไทยและการปกครอง   โดย..อ.ประจำภาควิชา อ.ภูวดล ทรงประเสริฐ

ภาควิชาการ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจไทย          โดย..อ.ประจำภาควิชา อ.ภูวดล ทรงประเสริฐภาควิชาการดนตรี ลูกกรุงไทย….        โดย…..อ.ประจำภาควิชา อ.สเกน  สุทธิวงษ์

ภาควิชาการดนตรี เพื่อชีวิตไทย….      โดย…..อ.ประจำภาควิชา อ.เสก ศักดิ์สิทธิ์ และวงซูซู

ภาควิชาการดนตรี นาฏศิลป์ไทย….      โดย…..อ.ประจำภาควิชา พ่อครู แม่ครู 

                                                                และคณะนางรำจาก จ.เพชรบุรี

 

 

 

 


 

No responses yet