Tag Archive 'พระราชดำรัส'

Dec 13 2010


๐ ขาดทุนคือกำไร ๐ คลิปพระราชดำรัสฯ..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.
.
.
ก็แปลว่า ขาดทุน คือ เป็นการได้กำไรของเรา หรือการขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา ท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่า ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นไปอย่างนั้น ก็เห็นว่านักเศรษฐกิจก็ยิ้้ม ยิ้ม ๆ ว่า อะไร ? พูดอย่างนี้ “การขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา” หรือเราได้กำไร แต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่า งั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร ?
.
.
ภาษาอังกฤษ Our หมายความว่า ของเรา  Our Loss .. Loss ก็ การเสียหาย, การขาดทุน  Our Loss Is .. Is ก็ เป็น Our Loss Is Our .. Our ก็คือของเรา “Our Loss Is Our Gain” ..Gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ ส่วนที่เป็นรายรับ
ก็ตกลงบอกกับเขาว่า “Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ ได้กำไร
.
.
เวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่า “ขอย้ำ ขอซ้ำอีกที” ก็พูดซ้ำอีกที เขาก็นั่งเฉยไปอีก ก็หมายความว่าต้องการ การอธิบาย เราก็อธิบายอธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็น “การได้”

No responses yet

Sep 05 2008


๐ คำพ่อสอน -11..+*

Filed under Uncategorized

 

 

ขอบคุณภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

 

No responses yet

Jul 13 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..10..+*

Filed under Uncategorized

 

 

สังคมใดก็ตาม

ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

สังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ

มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่

………

 

No responses yet

Jul 02 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..9..+*

 

 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน

มีใจประเสริฐสุดและสำเร็จได้ด้วยใจ

..

No responses yet

Jun 18 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..8..+*

 

 

ขอบคุณภาพฯ ประกอบจากเวปกรมประชาสัมพันธ์

(คลิ๊กที่ภาพฯ ชมประบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกหลากหลาย)

 

 

ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง

..


No responses yet

Jun 07 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..7..+*

 

ขอบคุณภาพฯ ประกอบจากเวปกรมประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กที่ภาพฯ ชมประบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกหลากหลาย)

 

กายเข้มแข็ง จิตใจแจ่มผ่องใส

ทำการใดย่อมสำเร็จเสร็จดังหมาย

หากขึ้งเครียดเกลียดกันบ่อนทำลาย

ก็อย่าหมายสบกิจหวังที่ตั้งใจ..

.

No responses yet

May 07 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..2..+*

 

 

 

…เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ มีความเดือดร้อนวุ่นวาย ประชาชนมีความสุขน้อยลง

ชบาจึงอยากจะน้อมนำ พระราชดำรัสของในหลวงฯ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือ “คำพ่อสอน”

มาเผยแพร่ ตามเวลาวาระโอกาสจะเอื้ออำนวยค่ะ.

 

No responses yet