Tag Archive 'ปลูกผัก'

Oct 31 2011


ราชธานีอโศก โมเดล – นาแพ/แพผัก ..+*

.
.


.
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด

ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่น้ำจะแห้งเสียที ซึ่งทำให้วิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไป

คือไม่ได้รับความสุขสบายอย่างที่เคยในสภาวะปกติ

 .


.

ขอบคุณภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค Samanabinkao Chaohinfa

( อัลบั้ม ) ร่วมคิด ทางออก

 

สิ่งที่มนุษย์พอจะทำได้อย่างสำคัญ และต้องรีบทำก็คือ “การปรับตัว” 

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อที่เราจะได้ทุกข์น้อยลง

หรือจนกระทั่งมีความสุขได้ในสภาวะน้ำท่วม

หรือถ้าหากน้ำท่วมนาน เราก็สามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน

หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการรับมือกับสภาวะน้ำท่วมปีหน้า

ยังไง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ก็พยายามมองหาสิ่งที่ดี

ที่มีอยู่เสมอ ในทุกสภาวะ และเรียนรู้ว่านี่คือสุข-ทุกข์ 

ล้วนแต่เป็นธรรมดาของการเกิดมาเป็นมนุษย์

และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น อยู่เสมอ

.

.

 

Comments Off on ราชธานีอโศก โมเดล – นาแพ/แพผัก ..+*