Tag Archive 'บันทึก jbc คืออะไร ?'

Mar 24 2011


เอกสารที่ต้องการให้ช่วยกันเผยแพร่ให้มากที่สุด..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
ดาวน์โหลด เอกสารด้านล่าง 2 แผ่น
แล้วช่วยกันถ่ายเอกสารแจก หรือให้เร็ว ก็ช่วยกันส่งฟอร์เวิร์ดเมล์ค่ะ..

 

..

คำเตือน 2 หน้า**การยอมรับบันทึก JBC ให้ผ่านสภา

โดย สส.สว.ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 นี้ จะมีผลเท่ากับ

การร่วมมือกันยอมยกดินแดน 1.8 ล้านไร่ให้เขมร

มีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิต – ประหารชีวิต***
.
.
ส่งคำเตือนโดย น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

ผู้เปิดเผย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
.

อ่านบนเวทีพันธมิตรรวมพลังปกป้องแผ่นดิน 23-3-2554
.
.
.

No responses yet