Tag Archive 'นะแส'

Nov 21 2008


.. ชายฝั่งทะเล ที่ถูกนักการเมืองกัดกิน / บรรจง นะแส..+*

Filed under Uncategorized
นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของความเสียหาย

จากการโกงกินเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณแผ่นดิน

ซึ่งเป็นภาษีของราษฏรอย่างเรา ดูสิคะ ผลแห่งการโกงบ้านกินเมือง

แม้แต่ชายหาดก็ยังไม่เหลือ
No responses yet