Tag Archive 'ถุงยังชีพพระราชทาน'

Nov 09 2010


MV น้ำท่วมนา – แมน สปริงเกอร์..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
ขณะที่พันธมิตรร่วมกับ ASTV และชาวกองทัพธรรม ได้ร่วมมือประสานกันส่งความช่วยเหลือไปกอบกู้เมืองหาดใหญ่ ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองสูงกว่า 2 เมตร อย่างรวดเร็วเมื่อหลายวันก่อน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขนข้าวของ สินค้า และทรัพย์สินต่าง ๆ หนีน้ำไม่ทัน ทำให้ข้าวของสินค้ากลายเป็นขยะกองใหญ่ เกะกะเรี่ยราดทั่วเมือง ซึ่งอาจจะเป็นภาระของเทศบาลที่จะต้องทำความสะอาดกันร่วมเดือนสองเดือนก็อาจจะยังไม่เรียบร้อย
.
.
.
เมื่อคืนชบาได้อัดวิดิโอภาพข่าวที่รายงานการไปปฏิบัติงานของชาวพันธมิตรและกองทัพธรรม กำลังทำการอัพโหลดยังไม่เสร็จ ก็เลยนำ MV น้ำท่วมนา ที่พี่แมน สปริงเกอร์ แต่งไว้นานแล้ว (รายนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมขบวนไปช่วยเขียนป้ายใหญ่ ๆ ช่วยทำความสะอาดเมืองหาดใหญ่ด้วย)  แล้วก็มีภาพข่าวน้ำท่วมจำนวนที่พอจะทำ MV ได้เลยนำมาประกอบกัน
ด้วยน้ำเสียงร้องอันสดใสไพเราะ ของคุณเดือนงาม พราวเวียงฟ้า มาสื่อสารความเดือดร้อนของประชาชนไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ.นี้มาให้พี่น้องที่ไม่เดือดร้อน ก็ยังมีน้ำใจช่วยกันบริจาคเงินทองและสิ่งของไปช่วยค่ะ เป็นสิ่งดีงาม ที่จะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากของกันและกันนะคะ
ท่านใดยังสนใจที่จะบริจาคเงินร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับชาวกองทัพธรรม คลิกไปอ่านรายละเอียดในบล๊อคชบาตอนที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรม “ซับขวัญชาวใต้ ภาค 2 ” กับชาวกองทัพธรรม ..+*
.
.
.

No responses yet