Tag Archive 'ชุมนุมโดยสงบ'

May 06 2010


ชุมนุมเสื้อหลากสีเชียงราย วันที่มีตำรวจและลุ้นแดงระทึก..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
 
เกือบจะไม่ทันเหตุการณ์ลุ้นระทึกในวันที่ 27 เมษายน 2553

กับกิจกรรมของคนเสื้อหลากสีเชียงราย ที่นัดกันทุก ๕-๖ โมงเย็น

ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

 
..
 
เพราะวันเดียวกันช่วงบ่าย ไปร่วมฟังเสวนาการหาทางออกให้กับ

วิกฤติการทางการเมืองของประเทศไทย ที่โรงแรมริมกก

 
..

No responses yet