Tag Archive 'จากใจจริงสมณะโพธิรักษ์'

Aug 25 2010


เทอกเอียงออกอ้าง เองเอย..+*

Filed under Uncategorized

.

.
วันนี้วันพระ
ณ วันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีขาล

.

.
.
ตลอดเวลาที่ผ่านมา พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มักจะได้รับคำเตือนจากผู้ที่ปรารถนาดี
อย่างสม่ำเสมอมา ว่า
” เป็นพระเป็นเจ้า เป็นผู้ถือศีล ปฏิบัติธรรม อย่าเข้าไปยุ่งกับการเมืองได้ไหม ?”
, “อย่าเอาธรรมะไปยุ่งกับการเมือง”
.
.
..
แต่ทางพ่อท่านก็ยืนยันมาตลอดเวลา 40 ปีแห่งการทำงานศาสนาในทำนองที่ว่า
“การเมือง ต้องมี ธรรมะ เพราะการเมืองเป็นกลไกสำคัญของสังคม
ของความสงบสุขของประชาชน หากนักการเมืองไร้ซึ่งธรรมะ
หรือคุณธรรมความดีงาม แต่กลับกัน นักการเมืองมีแต่ความฉ้อฉลคดโกง
บ้านเมืองก็จะอยู่ไม่ได้ สังคมจะลุกเป็นไฟ ประชาชนก็จะเดือดร้อน
จากปัญหาเศรษฐกิจ, สังคม และความเป็นอยู่
..
เพราะฉะนั้น ธรรมะ จึงส่งผลต่อ การเมือง ต่อความสงบสุขสังคม
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง”
.
.
.

No responses yet