Tag Archive 'จงรักภักดี'

May 05 2011


ข้าวไทย, ควายไทย, สุนัขไทย และเรื่องเล่าของในหลวง..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

.

.

.
เมื่อในหลวงทรงมีพระชนมายุ ๒๓ พรรษา

.

.
สองเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งประทับไว้ในดวงจิตของเหล่าพสกนิกรชาวไทย

เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓
.

ครั้งนั้นได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า
.

.
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

.
(ขอบคุณ : ข้อความจาก หน้าปฏิทิน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2554,

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จากอินเตอร์เนต)
.

.

.

7 responses so far

May 05 2011


ข้าวไทย, ควายไทย, สุนัขไทย และเรื่องเล่าของในหลวง..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

.

.

.
เมื่อในหลวงทรงมีพระชนมายุ ๒๓ พรรษา

.

.
สองเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งประทับไว้ในดวงจิตของเหล่าพสกนิกรชาวไทย

เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓
.

ครั้งนั้นได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า
.

.
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

.
(ขอบคุณ : ข้อความจาก หน้าปฏิทิน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2554,

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จากอินเตอร์เนต)
.

.

.

No responses yet

May 06 2010


ชุมนุมเสื้อหลากสีเชียงราย วันที่มีตำรวจและลุ้นแดงระทึก..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
 
เกือบจะไม่ทันเหตุการณ์ลุ้นระทึกในวันที่ 27 เมษายน 2553

กับกิจกรรมของคนเสื้อหลากสีเชียงราย ที่นัดกันทุก ๕-๖ โมงเย็น

ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

 
..
 
เพราะวันเดียวกันช่วงบ่าย ไปร่วมฟังเสวนาการหาทางออกให้กับ

วิกฤติการทางการเมืองของประเทศไทย ที่โรงแรมริมกก

 
..

No responses yet