Tag Archive 'คำพ่อสอน'

Sep 05 2008


๐ คำพ่อสอน -11..+*

Filed under Uncategorized

 

 

ขอบคุณภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

 

No responses yet

Jul 13 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..10..+*

Filed under Uncategorized

 

 

สังคมใดก็ตาม

ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

สังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ

มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่

………

 

No responses yet

Jul 02 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..9..+*

 

 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน

มีใจประเสริฐสุดและสำเร็จได้ด้วยใจ

..

No responses yet

Jun 18 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..8..+*

 

 

ขอบคุณภาพฯ ประกอบจากเวปกรมประชาสัมพันธ์

(คลิ๊กที่ภาพฯ ชมประบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกหลากหลาย)

 

 

ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง

..


No responses yet

Jun 07 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..7..+*

 

ขอบคุณภาพฯ ประกอบจากเวปกรมประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กที่ภาพฯ ชมประบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกหลากหลาย)

 

กายเข้มแข็ง จิตใจแจ่มผ่องใส

ทำการใดย่อมสำเร็จเสร็จดังหมาย

หากขึ้งเครียดเกลียดกันบ่อนทำลาย

ก็อย่าหมายสบกิจหวังที่ตั้งใจ..

.

No responses yet

May 29 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..6..+*

..

 

..

ทศพิทราชธรรมทรงนำราษฎร์

พ้นปวงภัยอย่างองอาจสง่าศรี

ทุกทิศาแพ้พ่ายพระบารมี

ปิ่นจักรีถวายภักดิ์ องค์ภูมิพลฯ…

…………………..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

..

No responses yet

May 23 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..5..+*

 

คลิ๊กที่ภาพฯ เพื่อชมภาพฯ อื่น ๆ

ขอบคุณภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบ จากเวปไซด์กรมประชาสัมพันธ์

..

พ่อสอนไว้ สามัคคี กันเถิดลูก

พระองค์ปลูกความดีที่กล้าหาญ

ทรงทำเป็นตัวอย่าง อย่างเชี่ยวชาญ

ทุกการงาน สำเร็จได้ ง่ายและงาม…

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ

๐ ชบาแดงสีเหลือง ๐ ผู้ประพันธ์

..

No responses yet

May 15 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..4..+*

 

เชิญคลิ๊กที่ภาพ เพื่อชมภาพพระราชกรณียกิจ อีกหลากหลายค่ะ..


.

No responses yet

May 11 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..3..+*

 … ขออัญเชิญ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อให้เป็นดุจสายฝน ชโลมจิตใจประชาชนชาวไทย ไปนิรันดร์…ฯ

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ฯ

 

 

No responses yet

May 07 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..2..+*

 

 

 

…เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ มีความเดือดร้อนวุ่นวาย ประชาชนมีความสุขน้อยลง

ชบาจึงอยากจะน้อมนำ พระราชดำรัสของในหลวงฯ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือ “คำพ่อสอน”

มาเผยแพร่ ตามเวลาวาระโอกาสจะเอื้ออำนวยค่ะ.

 

No responses yet

Older Posts »