Tag Archive 'ความสุข'

Dec 13 2010


๐ ขาดทุนคือกำไร ๐ คลิปพระราชดำรัสฯ..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.
.
.
ก็แปลว่า ขาดทุน คือ เป็นการได้กำไรของเรา หรือการขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา ท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่า ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นไปอย่างนั้น ก็เห็นว่านักเศรษฐกิจก็ยิ้้ม ยิ้ม ๆ ว่า อะไร ? พูดอย่างนี้ “การขาดทุนของเรา เป็นการได้กำไรของเรา” หรือเราได้กำไร แต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่า งั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร ?
.
.
ภาษาอังกฤษ Our หมายความว่า ของเรา  Our Loss .. Loss ก็ การเสียหาย, การขาดทุน  Our Loss Is .. Is ก็ เป็น Our Loss Is Our .. Our ก็คือของเรา “Our Loss Is Our Gain” ..Gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ ส่วนที่เป็นรายรับ
ก็ตกลงบอกกับเขาว่า “Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ ได้กำไร
.
.
เวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่า “ขอย้ำ ขอซ้ำอีกที” ก็พูดซ้ำอีกที เขาก็นั่งเฉยไปอีก ก็หมายความว่าต้องการ การอธิบาย เราก็อธิบายอธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็น “การได้”

No responses yet

May 04 2010


1 นาทีสันติภาพ ..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
ทุกเที่ยงวันของทุกวัน ชาวอโศกหรือที่พันธมิตรคนทั่วไปรู้จักกันดีในนามชาว “กองทัพธรรม”
มีประเพณีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีแล้ว ที่จะแสดงความ “หยุด!!”
 
 
..
หยุดนิ่งวันละ 1 นาที เพื่อแสดงความ สงบ สันติ อหิงสา อโหสิ
และเตือนใจระลึกถึงสันติภาพ…

..

อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันหยุดนิ่งวันละ 1 นาที
เพื่อก่อพลังแห่งสันติภาพเช่นกัน
 
.

.

.

No responses yet