Tag Archive 'คนไทย'

May 13 2011


เปิดข้อมูลใหม่…ล้างคุกรอทรราชย์ สมรู้ร่วมคิดปล้นแผ่นดินไทย..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
.
.
เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ(ฟรี)
เรื่อง..ไทย-กัมพูชา..กับกรณีศาลโลก
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ท่าพระจันทร์ )
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เปิดเสวนาโดย พ่อท่านโพธิรักษ์
วิทยากร…ศ.ดร.สมปอง สุจริกุล
 
อดีตส.ว. การุณ ใสงาม
 
อ.ธนบูลย์ จิรานุวัฒน์
 
ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์
ดำเนินรายการโดย คุณทศพล แก้วทิมา
ผู้ร่วมให้ความคิดเห็น อ.ยินดี วัชรพงศ์
จัดโดย….สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ..เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ

2 responses so far

May 13 2011


เปิดข้อมูลใหม่…ล้างคุกรอทรราชย์ สมรู้ร่วมคิดปล้นแผ่นดินไทย..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
.
.
เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ(ฟรี)
เรื่อง..ไทย-กัมพูชา..กับกรณีศาลโลก
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ท่าพระจันทร์ )
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เปิดเสวนาโดย พ่อท่านโพธิรักษ์
วิทยากร…ศ.ดร.สมปอง สุจริกุล
 
อดีตส.ว. การุณ ใสงาม
 
อ.ธนบูลย์ จิรานุวัฒน์
 
ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์
ดำเนินรายการโดย คุณทศพล แก้วทิมา
ผู้ร่วมให้ความคิดเห็น อ.ยินดี วัชรพงศ์
จัดโดย….สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ..เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ

No responses yet

Mar 20 2009


..จดหมายจากอเมริกา บรรยากาศสุดท้าย-ภาคภูมิใจ จากคอนเสิร์ตฯ ยูเอสเอ..+*

Filed under Uncategorized

..
..
วันนี้ได้เปิดดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้รับจดหมาย
จากอเมริกา โดย อ.สุเนตร โตกะหุต ได้ฝากรายงานบรรยากาศ
สุดท้ายของคอนเสิร์ตการเมือง ยูเอสเอ  พร้อมทั้งความรู้สึก
ของคนไทยในอเมริกา มาให้พวกคนไทยในทั่วทุกมุมโลกให้ได้
ทราบกัน.. ไปอ่านกันดูค่ะ ว่าพวกเขารู้สึกกันอย่างไร ?
..
..
.
.

No responses yet