Tag Archive 'ขัดแย้ง'

Apr 28 2011


ย้อนรอยข่าว "กัมพูชา" จาก ASTV ผู้จัดการ ส.ค.-ต.ค.53..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
เห็นว่ามีประโยชน์ในการเก็บไว้ศึกษา กรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายปี รวมทั้งเรื่องราวเหตุผิดปรกติต่าง ๆ ที่

ที่เกิดในกัมพูชา ที่อาจจะมีผลเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น
กับสองประเทศเพื่อนบ้าน ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน…
.
.
.
กรณีนี้ ชบาว่าต้นเหตุใหญ่ เกิดมาจากความโลภของผู้มีอำนาจในบ้านเมือง
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจปกครองหรือ รัฐบาล ฝ่ายทหารและข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนายทุน ของประเทศไทย ที่มีผลประโยชน์การค้าแนวชายแดน

รวมทั้งหลายคนก็ยังมีกิจการลงทุนในกัมพูชา จึงไม่ยอมตอบโต้อย่างรุนแรง
กับทหารและรัฐบาลกัมพูชาอย่างที่เหมาะควรที่ควรจะเป็น
..
.
.
.
ขอบคุณทีมงาน ASTVผู้จัดการทุกฝ่าย

ที่ได้ทำข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน และให้ปัญญากับประชาชนอย่างแท้จริง

.
.
 

.
.
..
ขอบคุณ Mblogger Septimus

ที่แนะนำลิงค์ข่าว ในหมวดอินโดจีน “กัมพูชา”
จากเวปผู้จัดการ ASTV Online
ให้ได้เข้าไปศึกษาค่ะ..
.
.
.

No responses yet

Apr 28 2011


ย้อนรอยข่าว "กัมพูชา" จาก ASTV ผู้จัดการ ส.ค.-ต.ค.53..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
เห็นว่ามีประโยชน์ในการเก็บไว้ศึกษา กรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายปี รวมทั้งเรื่องราวเหตุผิดปรกติต่าง ๆ ที่

ที่เกิดในกัมพูชา ที่อาจจะมีผลเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น
กับสองประเทศเพื่อนบ้าน ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน…
.
.
.
กรณีนี้ ชบาว่าต้นเหตุใหญ่ เกิดมาจากความโลภของผู้มีอำนาจในบ้านเมือง
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจปกครองหรือ รัฐบาล ฝ่ายทหารและข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนายทุน ของประเทศไทย ที่มีผลประโยชน์การค้าแนวชายแดน

รวมทั้งหลายคนก็ยังมีกิจการลงทุนในกัมพูชา จึงไม่ยอมตอบโต้อย่างรุนแรง
กับทหารและรัฐบาลกัมพูชาอย่างที่เหมาะควรที่ควรจะเป็น
..
.
.
.
ขอบคุณทีมงาน ASTVผู้จัดการทุกฝ่าย

ที่ได้ทำข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน และให้ปัญญากับประชาชนอย่างแท้จริง

.
.
 

.
.
..
ขอบคุณ Mblogger Septimus

ที่แนะนำลิงค์ข่าว ในหมวดอินโดจีน “กัมพูชา”
จากเวปผู้จัดการ ASTV Online
ให้ได้เข้าไปศึกษาค่ะ..
.
.
.

No responses yet


ย้อนรอยข่าว "กัมพูชา" จาก ASTV ผู้จัดการ ม.ค.-ก.พ.54..+*

Filed under Uncategorized


..

ขอบคุณทีมงาน ASTV ผู้จัดการทุกฝ่าย

ที่ได้ทำข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน และให้ปัญญากับประชาชนอย่างแท้จริง
..

ขอบคุณ Mblogger Septimus

ที่แนะนำลิงค์ข่าว ในหมวดอินโดจีน “กัมพูชา”

จากเวปผู้จัดการ ASTV Online

ให้ได้เข้าไปศึกษาค่ะ..

.

.

.

.

.

No responses yet


ย้อนรอยข่าว "กัมพูชา" จาก ASTV ผู้จัดการ พ.ย.-ธ.ค.53..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.
เห็นว่ามีประโยชน์ในการเก็บไว้ศึกษา กรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายปี รวมทั้งเรื่องราวเหตุผิดปรกติต่าง ๆ ที่

ที่เกิดในกัมพูชา ที่อาจจะมีผลเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น

กับสองประเทศเพื่อนบ้าน ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน…
.

.
กรณีนี้ ชบาว่าต้นเหตุใหญ่ เกิดมาจากความโลภของผู้มีอำนาจในบ้านเมือง

ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจปกครองหรือ รัฐบาล ฝ่ายทหารและข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งนายทุน ของประเทศไทย ที่มีผลประโยชน์การค้าแนวชายแดน

รวมทั้งหลายคนก็ยังมีกิจการลงทุนในกัมพูชา จึงไม่ยอมตอบโต้อย่างรุนแรง

กับทหารและรัฐบาลกัมพูชาอย่างที่เหมาะควรที่ควรจะเป็น
..

ขอบคุณทีมงาน ASTV ผู้จัดการทุกฝ่าย

ที่ได้ทำข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน และให้ปัญญากับประชาชนอย่างแท้จริง
..

ขอบคุณ Mblogger Septimus

ที่แนะนำลิงค์ข่าว ในหมวดอินโดจีน “กัมพูชา”

จากเวปผู้จัดการ ASTV Online

ให้ได้เข้าไปศึกษาค่ะ..

.

.

.

No responses yet


ย้อนรอยข่าว "กัมพูชา" จาก ASTV ผู้จัดการ ม.ค.-ก.พ.54..+*

Filed under Uncategorized


..

ขอบคุณทีมงาน ASTV ผู้จัดการทุกฝ่าย

ที่ได้ทำข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน และให้ปัญญากับประชาชนอย่างแท้จริง
..

ขอบคุณ Mblogger Septimus

ที่แนะนำลิงค์ข่าว ในหมวดอินโดจีน “กัมพูชา”

จากเวปผู้จัดการ ASTV Online

ให้ได้เข้าไปศึกษาค่ะ..

.

.

.

.

.

No responses yet


ย้อนรอยข่าว "กัมพูชา" จาก ASTV ผู้จัดการ พ.ย.-ธ.ค.53..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.
เห็นว่ามีประโยชน์ในการเก็บไว้ศึกษา กรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายปี รวมทั้งเรื่องราวเหตุผิดปรกติต่าง ๆ ที่

ที่เกิดในกัมพูชา ที่อาจจะมีผลเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น

กับสองประเทศเพื่อนบ้าน ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน…
.

.
กรณีนี้ ชบาว่าต้นเหตุใหญ่ เกิดมาจากความโลภของผู้มีอำนาจในบ้านเมือง

ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจปกครองหรือ รัฐบาล ฝ่ายทหารและข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งนายทุน ของประเทศไทย ที่มีผลประโยชน์การค้าแนวชายแดน

รวมทั้งหลายคนก็ยังมีกิจการลงทุนในกัมพูชา จึงไม่ยอมตอบโต้อย่างรุนแรง

กับทหารและรัฐบาลกัมพูชาอย่างที่เหมาะควรที่ควรจะเป็น
..

ขอบคุณทีมงาน ASTV ผู้จัดการทุกฝ่าย

ที่ได้ทำข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน และให้ปัญญากับประชาชนอย่างแท้จริง
..

ขอบคุณ Mblogger Septimus

ที่แนะนำลิงค์ข่าว ในหมวดอินโดจีน “กัมพูชา”

จากเวปผู้จัดการ ASTV Online

ให้ได้เข้าไปศึกษาค่ะ..

.

.

.

No responses yet