Tag Archive 'การปฏิบัติธรรม'

Feb 10 2011


รวมคลิปฯ ธรรมะรับอรุณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554..+*

Filed under Uncategorized

.
.
(ขอบคุณภาพประกอบโดย แพ้ อโศกตระกูล

จากเวทีที่ชุมนุมแนวใหม่ Neo Protest ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล)

.
 
พระพุทธเจ้าทรงเล่าต่อสงฆ์สาวกว่า ” สมัยที่เราเกิดเป็นมานพชื่อ “โชติปาละ” ได้เคยกล่าวกับพระสุคต (พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง) พระนามว่า พระกัสสปะ ว่า “การตรัสรู้เป็นของได้โดยยาก ท่านจะได้จากโพธิมณฑลที่ไหน โพธิญาณท่านได้โดยยากอย่างยิ่ง “ ด้วยผลแห่งกรรมนั้น เราได้บำเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นอันมาก สิ้นเวลา ๖ ปี เราอันบุรพกรรมตักเตือนแล้ว จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางผิด แต่เรามิได้บรรลุการตรัสรู้โดยทางนั้น ต่อจากนั้นจึงได้บรรลุการตรัสรู้ สิ้นบาปและบุญ ฯลฯ (พระไตรปิฏก เล่ม ๓๒ หน้า ๓๙๒)

No responses yet

May 30 2010


คุณสมบัติของพระอาริยะ (พระโสดาบันเป็นเช่นไร ? )

Filed under Uncategorized

.

.

.พระโสดาบัน เป็นพระอาริยะขั้นแรกในพระพุทธศาสนา

ซึ่งไม่ได้สุดเอื้อมอย่างที่คนทุกวันนี้คิดเข้าใจกัน

ว่ายากเกินที่จะเป็นไปได้ นิพพานเป็นเรื่องไกลสุดฟ้า

คนทุกวันนี้เลยหมดหวังที่จะถือศีล มีธรรม

เลิกที่จะทำความดีงาม เลิกเป็นคนดีงาม

น่าเสียดายแทนคนยุคใหม่ที่ต่างหมดหวังเช่นนี้แท้ ๆ

.. แต่มีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า

“ชาวอโศก” ได้ตื่นขึ้นแล้ว ได้สว่างแล้วจากคำสอนของ

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ผู้นำจิตวิญญาณของชาวอโศก

ได้เกิดความศรัทธา เชื่อถือ เชื่อมั่นในคำสอนของ

พระพุทธศาสนาที่ถูกเผยแพร่ถ่ายทอดผ่านพ่อท่านฯ

เกิดความศรัทธาที่จะถือศีล ปฏิบัติธรรม

ตามแนวพุทธศาสนาที่เราเชื่อมั่นว่าถูกตรง

จนหลายคนได้รับผล เป็นประโยชน์ เป็นความสุข

ความว่างเบาจากกิเลส เห็นผลแห่งการปฏิบัติด้วยตนเอง

ซึ่งเคยฟังพ่อท่านฯ สอนไว้ว่า สัจจะย่อมเที่ยงแท้ ไม่แปรเปลี่ยน

คงมั่น ไม่หวั่นไหว พูดครั้งใดก็จะเหมือนเดิม พร้อมที่จะพิสูจน์ได้

ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลย

การเป็นพระโสดาบันนั้น ง่ายมาก แค่ถือศีล๕ ที่ถูกตรง

มีสัมมาทิฏฐิ(ความเห็นที่ถูกตรง) ก็จะมีสิทธิ์ที่ทุกคนจะบรรลุผลสำเร็จได้

และไม่จำเป็นว่าจะเป็นนักบวชก็ได้ เป็นฆราวาสเรานี่แหละ

สามารถบรรลุธรรมตามลำดับจนถึงขั้นพระอรหันต์ ได้เลยทีเดียว

คลิปวันนี้ชบาได้ฟังเมื่อสองสามวันก่อน ซึ่งวันนั้นที่ฟังดู

ช่วงต้นคลิปเสียงไม่ค่อยดี เสียงจะสั่น ๆ เพราะต้นฉบับเป็นม้วนวิดิโอ

ท่านสมณะฯ ได้พากเพียรแปลงไฟล์วิดิโอเหล่านั้น มาเป็นคลิปวิดิโอ

เพื่อเก็บไว้ให้ผู้สนใจใฝ่รู้ ได้เรียนรู้ศึกษา (แต่วันนี้ลองฟังดูอีกก็ไม่เป็นไรแล้ว)

เชิญท่านผู้รักความเจริญ ได้หาเวลาว่างรับฟังดูว่า

คุณสมบัติอันสำคัญของพระโสดาบันนั้นจะมีอะไรบ้าง

ก็ลองศึกษากันดูค่ะ..

No responses yet