Tag Archive 'กรณีพิพาท'

Jul 12 2010


กล้วยไม้เขาพระวิหาร หลักฐานทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม (ภาพ-คลิป)..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
มีคลิปภาพยนต์ ที่ อ.วีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์ อดีตคณะบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านได้รวบรวมและจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องหลักฐานทางธรณีวิทยา

และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเขาพระวิหาร ได้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์

การรุกรานดินแดนล่าเมืองขึ้นโดยฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
 
 
 


..

..

 
หลักฐานทางสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศ สันปันน้ำเทือกเขาพนมดงรัก

ที่แบ่งเขตแดนไทย-กัมพูชา โดยแนวหน้าผา”มออีแดง”

เกิดเป็นฝั่งเขมรสูง(ของไทย) และเขมรต่ำ(ด้านล่างของหน้าผา)

เป็นฝั่งของประเทศกัมพูชา
.
บทความนี้อยู่ในหมวด..  8. ทวงคืนเขาพระวิหาร << คลิก 
เชิญคลิกอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลังได้ด้านบนค่ะ.

.
.

No responses yet