Tag Archive 'กฏแห่งกรรม'

Sep 05 2010


♠ เหินฟ้าไปคว้าบาป ♠

Filed under Uncategorized

.

.

.

ท่านสามารถอ่านเรื่องราว กฏแห่งกรรม เหล่านี้ ได้จากรวมบทความในหมวด
“.. หนังสือ โทษทันตา”

จากหนังสือ “โทษทันตา” หน้า 139 – 144เล่าเรื่องโดย นายสม

——————————————————-* เพราะความโลภ อวิชชาครอบงำชั่วขณะ ทำให้ผมซึ่งเคยบวชเรียน เทศน์ธรรมะสั่งสอนญาติโยม กลายมาเป็นคนที่ใช้ผ้าเหลืองบังหน้าใช้ศาสนาหากิน  และผลที่ได้รับก็คือความทุกข์อย่างสาหัสสากรรจ์ จนแทบจะตั้งตัวไม่ได้ ผมจึงอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคน  กรรมที่ผมทำ ได้รับผลในชาตินี้ทันที
.
.
.
 

..
 
ขอบคุณภาพประกอบจากปู่ลิง .. สุนทรีย์วจีทิพย์เวปบอร์ด
 
http://www.212cafe.com/boardvip/list2.php?user=cm99
.
และอีกหลายภาพจากอินเตอร์เนต
.

.

No responses yet

Apr 04 2010


♠ เปิดคุกหัวใจ ♠

Filed under Uncategorized

ท่านสามารถอ่านเรื่องราว กฏแห่งกรรม เหล่านี้ ได้จากรวมบทความในหมวด
“.. หนังสือ โทษทันตา”

จากหนังสือ “โทษทันตา” หน้า 129 – 133เล่าเรื่องโดย ดินดง

——————————————————-*แม้กาลเวลาจะเนิ่นนานผ่านพ้นไปได้ ๕ ปีกว่าแล้ว แม้ฉันจะได้จากหมู่กลุ่มที่แสวงหา
การทำลายล้างเพื่อนมนุษย์ เป็นเครื่องผ่อนคลายอารมณ์มาแล้ว  แต่ผลกรรมชั่วร้าย
นั้นยังหาได้ทิ้งห่างไปจากตัวฉันไม่ มันยังคงตามล้างผลาญทุกย่างก้าว
เสมือนตัวเห็บที่เกาะกินใจอันยากจะไถ่ถอนได้ แม้เวลาหลับตานอน

No responses yet

Mar 13 2010


♠ มรดกของสำลี ♠

Filed under Uncategorized

.

.

.

ท่านสามารถอ่านเรื่องราว กฏแห่งกรรม เหล่านี้ ได้จากรวมบทความในหมวด
“.. หนังสือ โทษทันตา”

No responses yet

Feb 28 2010


..ผลวิบากแห่งการผิดศีล ๕..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
คราวที่แล้วชบาประเดิมพิมพ์เรื่อง ♠ มัจจุราชสามขา ♠
 
ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 36 เรื่อง ของหนังสือ ” โ ท ษ ทั น ต า “ 
 
ของสำนักพิมพ์ ก ลั่ น แ ก่ น มาให้เพื่อน ๆ และนักอ่านทุกท่าน
 
ได้รับทั้งสาระ-บันเทิงธรรม และได้ความคิดในแง่ที่จะหยุดระลึกถึง
 
คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอย่างน้อยก็ทำให้ชาวพุทธหลาย ๆ ท่าน 
 
มีแรงใจที่จะหันกลับมาถือศีล ๕ เพื่อความเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต
 
..
 
ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนาคือวัน”มาฆบูชา”
 
ก็เลยอยากจะนำสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน พุทธสาวกทั้งหลายถึง
 
ผลวิบากแห่งการผิดศีล ๕  ซึ่งหลายคนก็อยากจะทราบ
 
มาเผยแพร่เป็นพุทธบูชา ในวันสำคัญนี้
 


(จากพระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ “สัพพลหุสูตร” ข้อที่ ๑๓๐)
..
 
 
  
 
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
🙂

No responses yet