Feb 24 2011


ชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest ..+*

Filed under Uncategorized

.

.

.

เ ร า ม า ชุ ม นุ ม ด้ ว ย ความรัก . .

.

.

.

.

.

.

Neo Protest เรามาชุมนุมด้วยความรัก

โดยคุณ Threeroom Ch

.
.
.
.
.

.

NEO PROTEST
 
 
.
.

ปฎิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่

ให้มีประโยชน์และคุณค่า

กับการพัฒนาประชาธิปไตย

มุ่งเอาความจริงกับความรู้ออกมาตีแผ่

ไม่มุ่งแพ้ชนะ ไม่รุนแรง ไม่หยาบคาย

เพื่อยกระดับการต่อสู้ขึ้นสู้..วิถีอาริยชน

 
.
.
.
.

.

.

เป้าหมายของการชุมนุม

 
.

๑ ไม่มุ่งหาปริมาณเป็นเอก แต่มีปริมาณแสดงออกเป็นประชาธิปไตย

๒ แสดงคุณภาพ ของความเป็นประชาธิปไตย (จิตที่มีธรรมะ)

๓ เพื่อมาแสดงสิทธิ์ร่วมชุมนุม ยืนยันอำนาจอธิปไตยของมวลประชาชน

๔ ไม่มุ่งหมาย ชนะหรือแพ้

๕ เอาวิถีชีวิต ความเป็นสาธารณโภคี มาแสดง
 
.
.
.
.

ยุทธวิธีการชุมนุม

รูปแบบการชุมนุม

๑ สุภาพ สงบ และเรียบร้อย

๒ไม่มีความรุนแรง

๓ เสนอ ความรู้ และ ความจริง

๔ ไม่หยาบ ไม่ผิด กล่าวคำแรง เสียงดัง เท่าใดก็ได้

 
.
.
.

ปรัชญาการชุมนุม

สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

 
.
.
.
.
.
.
.

NEO PROTEST

ปฏิบัติการชุมนุมประท้วงคราวนี้ จะไม่ยั่วยุไม่ทำให้เกิดความรุนแรง

เหมือนคานธีท่านใช้สัตยาเคราะห์แบบนี้

จนกระทั่งกอบกู้ประเทศชาติได้

เรามุ่งเอาความจริงกับความรู้ออกมาตีแผ่เปิดเผยเป็นหลัก

เอาความจริงความถูกต้องที่เป็นหลักฐานแท้ว่ามันจริงอย่างงั้น

ไม่จริงอย่างงี้ ก็จะถูกเอามาเปิดเผยให้มากๆ หมดๆ

นี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของเรา ที่จะยาวให้เป็น เย็นเรื่อยไป

ไขความจริง ออกมาให้มากๆหมดๆ

เราจะได้เป็นคนมีความรู้ ทำอะไรอย่งอาริยชน เป็นคนศิวิไลซ์

ซึ่งไม่ใช่คนเถื่อนๆที่เอาแต่เรี่ยวแรงมาฆ่าแกงกัน คนผู้ประเสริฐแล้ว

ถ้าจะชนะกันด้วยความถูกต้อง หรือความจริงผู้ใดมีความถูกต้อง

มีความจริงกว่าก็ชนะตามสัจธรรม ซึ่งจะมีทั้งตุลาการภิวัฒน์

และประชาภิวัฒน์เป็นผู้ตัดสิน ในสังคมประชาธิปไตยนั้น

ประชาชนแต่ละคนมีอำนาจ(อธิปไตย)ของตนเต็มๆ

หนึ่งคนหนึ่งเสียง ร้อยคนก็ร้อยเสียง หมื่นคนก็หมื่นเสียง ล้านคนก็ล้านเสียง

เป็นตัวจริง เห็นกันชัดๆเลย อันนี้แหละเป็นเรื่องประชาธิปไตย ที่ประชาชน

ผู้เป็นเจ้าของอธิปไตยออกมาแสดงตัวให้ปรากฏ

ประชาชนท่านใดที่เห็นด้วย ก็ขอให้ออกมาชุมนุมกัน

ขอให้มาแสดงคะแนนเสียงความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเราจะมีแผนก

ลงทะเบียนกรุณามาบอกชื่อบอกหลักฐานด้วย เราจะได้บันทีกลงไว้

เพื่ออภิวัฒน์ประชาธิปไตยไทย ให้เจริญรุ่งเรือง
.
.

พิมพ์ที่ : บริษัทฟ้าอภัยจำกัด ๐๒ ๓๗๕๘๕๑๑
 

.

.

.

.

.

.
.
.
 
.
.
.
.
 
 
ขอบคุณคลิปบรรยากาศการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest

จากทีมงาน FMTV  http://www.fm-tv.tv/ 

สมาชิกกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติ (FaceBook)


คุณ Threeroom Ch, theaday2011

และภาพบรรยากาศจากสมาชิกกลุ่มฯ หลายท่านค่ะ

.

.

.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.