May 17 2008


จาก FETV สู่ความเป็น โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติFMTV ..+*

 

     “เพื่อแผ่นดิน For The Earth ชื่อสถานีโทรทัศน์ของชาวอโศก มีกลุ่มการเมืองฉวยเอาไปตั้งเป็นชื่อพรรค ทางเราไม่ทราบจริง ๆ ว่า เจตนาเบื้องลึกเลื้องหลังของกลุ่มการเมืองนี้เป็นอย่างไร ทำไมเจาะจงจะต้องมาใช้ชื่อซ้ำกับชื่อสถานีโทรทัศน์ของเรา แม้ว่าพวกเราจะทักท้วงคัดค้าน แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น กกต. หรือสื่อต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีความเกรงใจ เขาอาจมองว่าชื่อของพรรคการเมืองกับชื่อของสื่อสารมวลชนมันแยกกันเป็นคนละส่วนอยู่แล้ว แต่การอนุมัติให้ใช้ชื่อซ้ำกันอย่างนี้ ต่อไปจะมีการตั้งชื่อพรรคไทยรัฐ พรรคมติชน พรรคไทยทีวี พรรค อสมท ฯลฯ ย่อมได้ทั้งนั้น เพราะมีบรรทัดฐานของเหตุ เพื่อแผ่นดิน นี้แล้ว….

 

.

 

 

     พอดีได้จังหวะที่จะได้มีการปรับปรุงสถานีทั้งเทคนิคและช่องสัญญาณ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น พ่อท่านฯ (สมณะโพธิรักษ์) จึงได้คิดตั้งชื่อสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาใหม่ มีชื่อว่า “เพื่อมนุษยชาติ” โดยมีบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดูแลเป็นเจ้าของสถานี แทนบริษัท “ถอยหลังเข้าครรลอง”จำกัด เบื้องต้นนี้จะใช้ชื่อว่า บริษัท”ก้าวหน้าสู่มหาสมุทร”จำกัด แต่พ่อท่านฯ เห็นว่า คำว่าก้าวหน้าฟังแล้วแข็ง ๆ จึงเปลี่ยนมาเป็น “เดินหน้าสู่มหาสมุทร” ในเบื้องต้น และที่สุกก็เห็นดีเห็นชอบกับชื่อ “เดินหน้าฝ่ามหาสมุทร”และสุดท้ายก็ไม่ตั้งบริษัทใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนชื่อจากบริษัท “ถอยหลังเข้าครรลอง”จำกัด มาเป็นชื่อใหม่ว่า บริษัท”เดินหน้าฝ่ามหาสมุทร”จำกัด

 

 

      อาทิตย์ที่ ๑๔ ต.ค. พ่อท่านฯ อธิบายเรื่องชื่อใหม่ของสื่อนี้ ดังนี้ สื่อที่เป็นอยู่ไปสู่ความเฟ้อเกิน ไปสู่ความจัดจ้าน เราจึงจำต้องมีโทรทัศน์เพื่อให้กลับมาสู่ครรลองครองธรรม เพื่อสื่อความจริง ไปสู่มวลมนุษยชาติ แต่กระนั้นก็ยังต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุง

 

 

      เรามันเป็นพวกที่ต้องยอม ต้แงแพ้เขามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ถูกไล่บี้ไล่แบน แม้เราไม่ผิด แต่เราก็ต้องยอม ต้องแพ้ ไม่ให้เราใช้เรียกนามตนเองว่า พระ เราก็ต้องยอมถอยร่นมาเรียกตนเองว่า สมณะ แม้มาตั้งพรรคการเมือง เหตุปัจจัยอะไรในที่นี้ไม่ขอเล่า ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้เต็มใจจะตั้งพรรคการเมือง แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ได้ตั้ง เราก็เลยต้องตั้ง เขาตั้งชื่อมาแล้ว ก่อนที่จะมาให้เรา เราไม่ได้ตั้งชื่อพรรคเองเลย คือพรรคสหกรณ์ แต่เมื่อได้เป็นพรรคสหกรณ์เรียบร้อย สันนิบาตสหกรณ์ไม่ยอม ท้วงมาว่าเป็นชื่อของเขา ไม่ยอมให้เราใช้ชื่อว่า พรรคสหกรณ์ เราก็ยอมถอยให้เขาไปอีก เราก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น พรรคเพื่อฟ้าดิน

 

 

     เราต้องถอย ต้องแพ้มาเรื่อย ไม่ได้ไปรุกรานใคร จากชุดที่นุ่งห่มครองจีวรด้วยสีย้อมน้ำฝาด มาเป็นชุดขาว เราก็ต้องถอย ต้องอนุโลมสารพัด จนหมดเรื่องคดีแล้วเราก็เปลี่ยนจากสีขาว เพรตาะพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมให้ใช้สีขาวซึ่งเป็นสีของพราหมณ์ มาเป็นสีน้ำตาลคล้ำ ๆ เป็นต้น

 

 

     จนมาได้มีสื่อโทรทัศน์ เราก็ตั้งชื่อเพื่อแผ่นดิน มันจะเป็นชื่อที่เพราะหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้ แล้วก็มีกลุ่มการเมืองมาตั้งชื่อพรรคเพื่อแผ่นดินอีก เราก็ท้วงไปถึง กกต. คล้ายสหกรณ์เขาท้วงต่อกกต.ให้เราอย่าเอาชื่อมาตั้งซ้ำนี่แหละ เราก็คิดว่าทาง กกต.ก็คงจะคิดเหมือนคราวสหกรณ์ท้วงเรา เราไปยื่นหนังสือท้วงกับ กกต.ว่า มันจะทำให้สับสนนะ ถ้าเอาชื่อสื่อสารมวลชนที่เราก็ตั้งแล้ว ใช้กับสังคมมาก่อนแล้ว มาเป็นชื่อพรรคการเมืองซ้ำกันอย่างนี้ ถ้าใครเอาชื่อไทยรัฐ มติชน ไปตั้งชื่อเป็นพรรคการเมืองบ้างจะว่าอย่างไร  แต่ทาง กกต.ก็อนุมัติ  จนพรรคการเมืองเขาก็ตั้งชื่อพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้สำเร็จเรียบร้อย

 

 

     จึงเห็นว่า  เพื่อความเหมาะสม  ไม่สับสน  เราขอเปลี่ยนชื่อเป็น เพื่อมนุษยชาติ For Mankind และจำเป็นต้องขอปิด เพื่อปรับปรุงสถานี สองยามของวันที่ ๒๐ ที่จะถึงนี้ แล้วจะไปทดลองส่งสัญญาณอีกที วันที่ ๑ พ.ย. ผู้ที่มีจานดาวเทียมอยู่แล้ว ก้เพียงแต่ตั้งรหัสสัญญาณใหม่ แล้วทางเทคนิคจะบอกให้ทราบกันอีกที

 

 

     ยังไม่รู้ว่าจะต้องถอยอีกกี่ครั้ง เราเป็นนักสู้ที่ไม่ปะทะ ไม่ราวี อรณะ จึงต้องถอยมาแพ้มาเรื่อย เราจะต้องถอยหลังเข้าครรลองไปอีกนานแค่ใดหนอ แล้วเราก็มาคิดถึงท่านพระมหาชนก ที่ท่านอดทนยอด ๆ สุด ๆ เราก็คงต้องตั้งจิตอดทนให้ยอด ๆ สุด ๆ บ้าง เดินหน้าฝ่ามหาสมุทร เอาอย่างพระมหาชนกที่ฝ่ามหาสมุทรไปอย่างไม่รู้ว่าฝั่งอยู่หนใด ท่านก็ตั้งหน้าอดทนฟันฝ่าไปไม่เคยท้อ ก็เลยเอาชื่อใหม่ว่า “เดินหน้าฝ่ามหาสมุทร” เป็นร่องรอยแห่งตำนานชีวิตของชาวอโศกซะเลย…

 

จากคอลัมภ์ “บันทึกจาก … ปัจฉาสมณะ  ..หน้า.. ๔๐-๔๑

หนังสือ “สารอโศก” อันดับที่ ๓๐๖ …ธ.ค.'๕๐ – ม.ค.'๕๑

เวปชาวอโศก


เชิญคลิ๊กชม โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

.*/

*

.

 

บริษัท ถอยหลังเข้าครรลองจำกัด..

..เมื่อเดินหน้าเป็นป่าดงอันรกเรื้อ

มิได้เอื้อให้เรืองรุ่งดังมุ่งฝัน

แล้วก็เสื่อมใจโทรมทุกข์โรมรัน

มาเถิดท่านหันมารู้ย้อนดูตน…

 

… ย่ำเดินยากเสียเหงื่อเมื่อเดินหน้า

แล้วมิได้คำตอบมาพาสับสน

ให้หยุดพักเหนื่อยล้าลาร้อนรน

เรียบเรียงหนทางแก้ให้แน่ใจ….
…เมื่อเดินหน้าคือกิเลสเหตุแห่งทุกข์

เข้าเข็ญขลุกเคล้าเลศเขตวิสัย

สุดที่จะดำเนินเดินต่อไป

ก็ครรไลถอยครรลองเข้าคลองธรรม…

 

 

๐ ชบาแดงสีเหลือง ๐

4/6/2007 7:38:53 AM

 

—-+—-*  *—-+—-

 

.

 

 

 ขอบคุณภาพประกอบโดยบ่าวใหม่ ณ โตเกียว

จากเวปบอร์ดสุนทรีย์วจีทิพย์

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกนิดค่ะ เชิญชวนพี่น้องภาคอีสาน บ้านใกล้เรือนเคียง

ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี มีงานเพื่อฟ้าดิน ตั้งแต่วันนี้ 17-19 พฤษภาคม 2551

โทร.0-4524-7222 ซึ่งจะมีถ่ายทอดรายงานข่าวจากงานให้ทราบตลอดนะคะ..

ใครอยู่ใกล้ไม่ควรพลาดชม งานใหญ่ประจำปีค่ะ..

ในงานมีอะไรบ้าง..??

มีการเสนอพืชพลังงานทดแทน

การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

ผักพื้นบ้าน การทำอาหารมังสวิรัติ

การบรรยายให้ความรู้ทางเกษตรชีวภาพฟรี..ตลอดงาน 

ส่วนวันที่ 19 นี้ วันวิสาขบูชา

จะมีพุทธพิธี แบบชาวอโศก ใครที่พลาดไปงาน

ก็ชมทางลิงค์คลิ๊กที่โลโก้ FMTV ด้านบน

หรือชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม ASTV ได้ค่ะ

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.