May 23 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..5..+*

 

คลิ๊กที่ภาพฯ เพื่อชมภาพฯ อื่น ๆ

ขอบคุณภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบ จากเวปไซด์กรมประชาสัมพันธ์

..

พ่อสอนไว้ สามัคคี กันเถิดลูก

พระองค์ปลูกความดีที่กล้าหาญ

ทรงทำเป็นตัวอย่าง อย่างเชี่ยวชาญ

ทุกการงาน สำเร็จได้ ง่ายและงาม…

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ

๐ ชบาแดงสีเหลือง ๐ ผู้ประพันธ์

..

.

..

… คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุด ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา จะป้อนไปเท่าไร ๆ ก็ไม่พอ เมื่อป้อนเท่าไร ๆ ไม่พอแล้ว ก็หาเท่าไร ๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ ไม่สามารถหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้ ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์ จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ และป้องกันวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้  คือความทุจริต ฉะนั้นการที่จะณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้นก็อยู่ที่ตัวเอง ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น เมื่ออยู่ที่ตนเอง ไม่อยู่ที่คนอื่น การณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอก จะไปชักชวนคนโน้นชักชวนคนนี้ให้ทำโน่น ทำนี่ ที่จริงตัวเองต้องทำเอง ถ้าจะใช้คำว่าณรงค์ก็ต้องณรงค์กับตัวเอง ต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ ถ้าไม่พอดีพอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้…

..

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร
 

ณ สนามบินดอนเมือง


วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๖๒ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

 

 

..

 

… คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.  ถ้าทุกประเทศมีความคิด – อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ – มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข.  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น.  ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…

 

..

 

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต


วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๖๓ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

  

 

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/

1. เพลง ทฤษฎีใหม่…

เพลง ทฤษฎีใหม่

แต่งโดย : แมน สปริงเกอร์

ขับร้องโดย ธัญญาทิพย์ นครเชียงราย

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.