May 11 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..3..+*

 … ขออัญเชิญ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อให้เป็นดุจสายฝน ชโลมจิตใจประชาชนชาวไทย ไปนิรันดร์…ฯ

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ฯ

 

 

.

 

… ทั่วโลกมีความเดือดร้อนมาก คือความไม่สามัคคี ความแก่งแย่งกัน ความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมาก ซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะ ฉะนั้น ต้องส่งเสริม และต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดี และแสดงออกมาให้เห็นว่า ความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง…

 

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะครู นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลที่ประเทศมาเลเซีย

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๘

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๕๘ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

.

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/

เชิญคลิ๊กฟังเพลงพระราชนิพนธ์หลากหลายที่นี่ค่ะ..

http://www.esnips.com/doc/514ad38b-52e9-4b36-9595-b8345acc6895

/H.M.-Blues-Heritage-[Disc-1]—06—Blue-Day

http://www.esnips.com/web/HM-Blues/

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.