Oct 11 2010


รำลึก 2 ปี 7 ตุลาฯ คลิปจาก FMTV..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
.
ก่อนงานวันหนึ่ง ได้รับชมรายการ “สิ่งดีดีที่ผ่านมา” จากโทรทัศน์ชาวอโศก
FMTV เพื่อมนุษยชาติ ได้นำรายการข่าวเช้าริมเจ้าพระยา (ณ ทำเนียบประชาชน)
เข้าใจว่าเป็นเช้าวันที่ 8 ตุลาคม 2551 จัดรายการโดยพี่ปอง-น้องเก๋
(อัญชะลี-กมลพร) มาย้อนให้ได้รับชมกัน ว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
ได้มีการพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างไรกันบ้าง หลังเหตุการณ์สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ
7 ตุลาคม 2551 ตำรวจฆ่าประชาชน…

.

.
.
.

http://www.boonniyom.net/vdoclip-2102-0-0.html
.
.
ก่อนเข้ารายการจะเป็นเพลงประจำรายการ, พุทธพจน์ และ ธรรมะจาก
ท่าน อ.1 สมณะบินบน ถิรจิตโต
แห่งพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดังนี้..
.
.
” ปัญญา อัน ศีล ชำระให้บริสุทธิ์
.
ศีล อัน ปัญญา ชำระให้บริสุทธิ์
.
ศีล มีในบุคคลใด
.
ปัญญา ก็มีในบุคคลนั้น
.
ปัญญา มีในบุคคลใด
.
ศีล ก็มีในบุคคลนั้น
.
ปัญญา เป็นของบุคคลผู้มีศีล
.
ศีล เป็นของบุคคลผู้มีปัญญา
.
และนักปราชญ์ย่อมกล่าวว่า
.
ศีล กับ ปัญญา เป็นยอดในโลก
.
.
 
จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย
ฉบับหลวง เล่มที่ ๙
“โสณฑัณสูตร” ข้อที่ ๑๙๔
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 
.
.
.
.
 
ธรรมะจากท่าน อ.1 สมณะบินบน ถิรจิตโต
.
.
ทุนนิยม ไม่เคยปรานีใคร อะไรที่เป็นผลประโยชน์เขาก็มักจะพูดถึงสิ่งนั้น
ทุนนิยมมักจะพูดถึง วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมนั่นนี่ เพื่อผลประโยชน์
อยู่ที่ว่าอะไรทำให้ได้กำไรสูงสุด
.
.
ฉันเดียวกัน อะไรก็ตามแต่ที่เราพูด เรามีผลประโยชน์เข้าไปร่วมด้วยหรือเปล่า ?
หรือว่าพูด เห็นดีด้วย เพราะว่าสิ่งนั้นมันตรงกับเรา แล้วก็พูดแบบว่ามีผลประโยชน์
เราไม่เห็นด้วยเราคัดค้าน เพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับเรา ก็เลยกล้าออกมาคัดค้าน
นี่ก็มองว่าเอ้า! อะไรที่มันเห็นด้วยหรือคัดค้านนี่ ทำไม่ได้เชียวหรือ ?
แล้วเราจะรู้ได้ไง? ว่า เราเห็นด้วย หรือคัดค้าน ด้วยอคติ, ด้วยผลประโยชน์
, ด้วยวาระซ่อนเร้นของตัวเอง เราจะจัดได้อย่างไร ?
.
.
ก็วัดเมื่อ เวลาใดที่มีคนคัดค้านเรา เราก็จะขุ่นใจ ใครไม่เห็นด้วยกับเรา
เห็นจิตวิญญาณที่มันเป็นทุกข์ ไม่โปร่ง ก็นี่แหละได้อ่าน
ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรม เราก็จะไปอ่านที่เหตุผลมากกว่าจิตใจ
.
.
ขอบคุณคลิปย้อนหลังจาก FMTV
http://www.fm-tv.tv/

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.