Jun 14 2010


รวมคลิปอโศกรำลึก`๕๓..+*ชุดที่ 1

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
 
พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (ชิ้นส่วนพระอัฐิธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้า
ที่ไม่ใหม้มอดไปกับกองเพลิง) เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างเดียว
ที่เหลืออยู่แทนพระองค์หลังจากทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

(ล่วงลับดับสูญไปทั้งดวงจิตซึ่งเป็น “นามธรรม”และ ร่างกาย “รูปธรรม”)
 
เป็นพิธีบูชาเพื่อรำลึกสักการะถึงพระคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้สร้างศาสนาพุทธขึ้นมา ให้กำเนิดพระธรรมคำสั่งสอน ที่พระองค์ทรงตรัสว่า
จะเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อทรงล่วงลับไปแล้ว และรำลึกถึงพระสงฆ์สาวก

ทั้งมวลของพระองค์(ซึ่งรวมพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหมดด้วย)
พร้อมด้วยการเปล่งวาจาว่าพวกเราจะพลีอุทิศชีวิตของพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้น
ทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณ เพื่อทำงานรับใช้และสืบทอดพระพุทธศาสนา
ดังสัจจะวาจาที่ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ได้นำพวกเราชาวอโศกกล่าวตอนพิธีบูชา
เมื่อช่วง 6 โมงเย็นของวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา
 
 
แม้ชบาจะไม่ได้ไปร่วมพิธีที่งาน แต่ก็ยังได้มีโอกาสร่วมพิธีจากการถ่ายทอดสด
ผ่านจานดาวเทียม FMTV อยู่ที่บ้านซึ่งจะได้เห็นมุมมองมุมกล้องสวย ๆ มุมสูง
และเห็นพ่อท่านได้ชัด ๆ เห็นญาติธรรมผู้ไปร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ในทุกจุด
 
 
..
 
นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปทำวัตรเช้า ซึ่งหลังจากสวดมนต์ตอนประมาณตี 3 ครึ่ง
ของวันที่ 8-11 มิถุนายนแล้วพ่อท่านก็จะเทศน์เพื่อเปิดเผยพระธรรม
รวมทั้งอภิธรรม(ธรรมะขั้นสูง) บางทีก็ยังมีอจินไตย(เรื่องเกินกว่าคนทั่วไป

จะหยั่งรู้หรือคาดเดา)มาให้ลูก ๆ อโศกได้ตื่นตา(แก้ง่วง)ตื่นใจ (เรื่องพวกนี้
คนส่วนใหญ่ชอบอยากรู้อยากเห็น) จะจบการบรรยายธรรมก็ประมาณ 6 โมงเช้า
 

..

.
  

พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ งานอโศกรำลึก ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

http://www.boonniyom.net/vdoclip-1346-0-0.html 
 
สัจจวาจาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 
 
อิติปิโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจรณสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตตโร
ปุริสทัมมสารถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธ ภควาติ
 
 
ขอนอบยอบหมอบกราบคารวะ
ด้วยสุดเกล้าสุดเศียรสุดกระหม่อมของเหล่าข้าน้อยนี้
เกลือกถูรองรับอยู่ใต้ละอองผงคลี
ธุลีแห่งฝ่าพระบาทของสมเด็จพ่อ
ผู้เป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระผู้มี “พุทธคุณ” ดังกล่าวข้างต้น
อย่าสุดเทิดสุดบูชายิ่ง
 
 
เหล่าข้าน้อยทั้งหลาย.
ขอน้อมรำลึกเทิดทูนพระคุณอันหาที่สุดมิได้
ณ กาลศุภสมัย ๙ มิถุนายนนี้
เหล่าข้าน้อยทั้งหลาย
ขอตั้งปณิธานต่อพระมหาบรมสารีริกธาตุ
ณ บัดนี้ว่า ….
เลือดและวิญญาณของเหล่าข้าน้อยทั้งหมดนี้
ขอถวายอุทิศแด่พระพุทธศาสนาไปตราบดินสิ้นฟ้า
จนกว่าข้าน้อยแต่ละคนจะปรินิพพาน
 
ขอได้โปรดรับปณิธานนี้
ด้วยสุดเกล้าสุดเศียรสุดกระหม่อม
ของเหล่าข้าน้อยทั้งหลายเถิดเทอญ….
.
.
 
 
 
 
 
ทำวัตรเช้า งานอโศกรำลึก 53 ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

http://www.boonniyom.net/vdoclip-1333-0-0.html 
 
.
.
 

 
ทำวัตรเช้า งานอโศกรำลึก 53 ๙  มิถุนายน ๒๕๕๓

http://www.boonniyom.net/vdoclip-1348-0-0.html 
 
 
.
.

 
ทำวัตรเช้า งานอโศกรำลึก 53 ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๓

http://www.boonniyom.net/vdoclip-1353-0-0.html 
 
.
.
 
 
 
 
 
ทำวัตรเช้า งานอโศกรำลึก 53 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

http://www.boonniyom.net/vdoclip-1357-0-0.html

 
.
.
 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.