Oct 28 2009


คลิปเสวนา "เขาพระวิหาร" จากเมืองโบราณ-1..+*

Filed under Uncategorized

. . บันทึกการเสวนา “ความจริงกรณีเขาพระวิหาร”
มีผู้ร่วมเสวนาในรายการครั้งนี้ 4 ท่านคือ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม,
คุณวีระ สมความคิด, มล.วัลวิภา จรูญโรจน์
และ อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม ออกมาเปิดเผยความจริงเรื่องเขาพระวิหาร
ที่ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
.
.
.

.
.
.
บันทึกภาพการเสวนาจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม FMTV
สันติอโศก กทม.

.

ท่านพิธีกร ประกาศมติ ปปช.ที่พิจารณาสำนวนการที่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
ออกมติ ครม.สนับสนุนให้กัมพูชายืนเสนอให้ เขาพระวิหารเป็นมรดกโลก
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่ง ปปช.มีมติ ฟัน นายสมัคร สุนทรเวช
และนายนพดล ปัทมะ ผิดมาตรา 157 โดยให้ถอดถอนย้อนหลัง ออกจากตำแหน่ง
มีมติ ปปช.นี้ประกาศในวันนี้ (29 กันยายน 2552) ซึ่งทำให้พันธมิตรที่เข้าฟังเสวนา โห่ร้องยินดี
 
จากนั้นไปฟังเกียรติคุณอันยาวเหยียดของวิทยากรทั้งสองท่านของคลิปนี้
คือ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม และ อ.วีระ สมความคิด
ในคลิปนี้ อ.ศรีศักร ท่านเล่าที่มาของการสร้างเมืองโบราณ  เกิดจาก
ความอัดอั้นตันใจ ของเจ้าของสถานที่แห่งนี้ คือคุณเล็ก ประไพ วิริยะพันธุ์
(ขออภัยถ้าหากพิมพ์ชื่อท่านผิด)
 
ต้องการสร้างความเป็นจริง เนื่องจาก 40 ปีที่ผ่านมา มีกระแสของชาติตะวันตก
เผยแพร่มาครอบงำสังคมไทย ซึ่งทำให้เกิดกระแสความนิยมตะวันตก และสิ่งทันสมัยใหม่ ๆ
เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากมายในบ้านเมืองเรา ทำให้คนไทยตั้งแต่
รุ่นพ่อแม่รุ่นลูกหลานหลงลืมรากเหง้า ชาติพันธุ์ของสยามประเทศ ที่แปรเปลี่ยน
เป็นประเทศไทย เมืองโบราณเกิดหลังจากที่ประเทศเราได้เสียค่าโง่
จากคำตัดสินของศาลโลก กรณีที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหาร ให้เป็นของกัมพูชา

.
.

.
.
 คลิปนี้ท่าน อ.ศรีศักร ให้เหตุผลพิสูจน์ให้ได้ทราบกันว่า เหตุใดเขาพระวิหารจึงเป็นของไทย
โดยมีภาพแผนที่ ในส่วนของเขาพระวิหารประกอบให้ได้เห็นประกอบความเข้าใจ
ที่เมืองโบราณ มีเขาพระวิหารจำลอง โดยย่อส่วน จากของจริงมาในสัดส่วน  1 : 10
ให้มีการทดลองราดน้ำจากบริเวณเป้ยตาดี เพื่อให้เห็นสันปันน้ำ ที่น้ำจะไหลผ่านลำตราว
เรื่อยลงมาผ่านที่หมู่บ้านภูมิซรอล(ที่พันธมิตรเคยถูกมวลชนจัดตั้งโจมตี เมื่อวันที่ 19 กันยายน
ที่ผ่านมา) เหตุที่ไทยสูญเสียปราสาทเขาพระวิหาร ไปในสมัยของจอมพลสฤษ
เพราะชนชาติฝรั่งเศสเกิดความโลภด้วยการสร้างแผนที่โดยการกำหนดมาตราส่วน
ที่หยาบเกินไป เล่าความหลังเมื่อครั้งที่กัมพูชา สมัยเจ้านโรดม ศรีหนุ เป็นอิสระจากฝรั่งเศส
ได้เข้ามาพึ่งพาประเทศไทย ซึ่งในหลวงและรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือหลายด้าน
แต่กัมพูชากลับเนรคุณ หันไปพึ่งฝรั่งเศส ทำการฟ้องร้องศาลโลก เพื่อเอาปราสาทพระวิหาร
ไปเป็นของเขมร อ.ศรีศักร ยังได้เล่าการต่อสู้ของเขมรเพื่อแย่งดินแดนส่วนนี้ไป เป็นลำดับ
ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษ ธนรัตน์, จอมพลประภาส จารุเสถียร จนกระทั้งการต่อสู้แย่งชิง
โดยความรู้เห็นเป็นใจของรัฐบาลไทย สมัยนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งมีนายนพดล ปัทมะ
เป็นรมต.ต่างประเทศ
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
คลิปชุดนี้มีทั้งหมด 11 คลิป กรุณาติดตามชมคลิปที่เหลือในคราวต่อไปค่ะ..
.

ย้อนหลังชมเรื่องราว การทวงคืนเขาพระวิหาร ได้ที่
.

 
🙂

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.