Archive for the 'กลอนกวี' Category

Mar 09 2010


.. ต้องหยุด!! ถึงจะยุติธรรม..+*

.
.
.
หยุดเถิดหนายุติแท้…. เป็นธรรม


ถ้ายิ่งดื้อดันถลำ…… ถลากดิ้น

จักเจ็บปวดซ้ำสัม….. ประสิทธิ์สู่ นรกแล

เพราะว่าร้ายแรงสิ้น…. สุดแล้วคนเอย

.
.
.
 

Continue Reading »

No responses yet