นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with สงกรานต์ปี 2553

115 ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ 13 เมษายน 2553ที่กาฬสินธุ์

April19

   
       
เป็นประจำทุกๆปีที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์
จะมีการจัดขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว
แต่บรรยากาศความสนุกสนาน กำลังจะเริ่มต้นขึ้น งานประเพณีของท้องถิ่น
อาจไม่มีความสำคัญสำหรับหลายคน ที่จะสละเวลามาคอยดู มาร่วมในเหตุการณ์นี้
 แต่กลับเติมชีวิตชีวาให้กับใครหลายๆคน

songkran kalasin

            13.24 น. บรรดาผู้เข้าร่วมขบวนแห่ มารอพร้อมที่บริเวณงานแล้ว