นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with มือตบ

ของสำคัญที่คุณควรสะสมให้ครบชุด ในการชุมนุมของพันธมิตรฯปี 2551 และภาพเก็บตก

September30

    
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ใครจะเชื่อว่าพันธมิตรฯ ชุมนุมมา 4 เดือนเต็ม
มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เมื่อถึงวันที่ได้รับชัยชนะตามเป้าหมาย
และพันธมิตรแยกย้ายกันกลับบ้าน เหลือเพียงความทรงจำในอดีต
เมื่อถึงเวลานั้นคงยากที่จะย้อนเวลาที่ผ่านมากลับมาได้            แต่วันนี้
มีสิ่งของสำคัญที่หลายคนกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ
และสามารถหาเอาไว้เป็นที่ระลึกได้อย่างครบชุด เฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้น